Patikrinti radiotechniniai objektai Utenos apskrityje pavojaus nekelia

Data

2016 12 22

Įvertinimas
0
ID-10053655.jpg

Pažeidimų nenustatyta

2016 metais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas ir jo skyriai atliko periodinę judriojo ryšio bazinių stočių valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę. Kontrolė atlikta vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 KHZ-300 GHZ radijo dažnių juostoje" (toliau – HN 80:2015).

Visuomenės sveikatos specialistai patikrino šiuos objektus: Anykščių rajone (Skiemonių sen., Janydžių kaime, Kurklių sen., Dejūnų kaime, Skiemonių sen., Žiogų kaime, Kurklių sen., Dejūnų kaime.); Ignalinos rajone (Naujojo Daugėliškio sen., Degutiškės I kaime, Didžiasalio sen., Didžiasalio kaime); Molėtų rajone (Alantos sen., Alantos miestelio Dariaus ir Girėno g.); Utenos rajone (Klovinių kaime, Tauragnų sen., Tauragnų kaime, Utenos sen., Joneliškio kaime); Utenos mieste (Taikos g. 94, Jaunystės g. 2, Smėlio g. 14, Maironio g. 6, Aušros g. 77); Zarasų rajone (Turmanto sen., Smalvų kaime, Suvieko sen., Suvieko kaime); Visagine (Visagino geležinkelio stotyje).

Patikrinti radiotechniniai objektai priklauso UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele 2“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Vilniaus geležinkelio infrastruktūra“ operatoriams.

Patikrinimų metu buvo atlikti elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio matavimai, pagal suderintus radiotechninio objekto stebėsenos planus matavimus atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Nustatyta, kad visos bazinės stotys neviršijo HN 80:2015 nustatyto energijos srauto tankio reikalavimų – 1W/m 2. Energijos srauto tankis – vienetinį plotą statmenai kertantis spinduliojamos energijos srautas, išreikštas vatais kvadratiniui metrui (parodo kiek energijos praeina per 1sekundę pro 1 m2 plotą statmeną bangos sklidimo krypčiai).

Visi operatoriai privalo vykdyti elektromagnetinės spinduliotės stebėseną pagal su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru teisės aktų tvarka suderintą elektromagnėtinės spinduliotės stebėsenos planą. Visi patikrinti operatoriai nurodymus vykdė. Apie radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės matavimų (savikontrolės) rezultatus galima sužinoti NVSC internetiniame puslapyje

Kai kas įdomaus apie mobilųjį ryšį

„Kaip veikia mobilusis ryšys? Kai naudojate savo mobilųjį telefoną, pokalbiai, tekstiniai pranešimai ar vaizdai yra perduodami elektromagnetinėmis bangomis. Tai gali vykti tik mobiliojo (judriojo) ryšio tinklo veikimo zonoje. Visas mobiliojo ryšio tinklas yra padalytas į atskiras mažesnes teritorijas – vadinamąsias „radijo ląsteles“. Kiekvienos jų centre veikia mobiliojo ryšio bazinė stotis, kuri sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: elektros stotelės (paprastai metalinio konteinerio, kuriame yra daug elektronikos), bokšto ir jo viršuje pritvirtintos antenos. Kuo mažesnis atstumas nuo bazinės stoties iki žmogaus, skambinančio mobiliuoju telefonu, tuo geresnis ryšys ir tuo mažesnės spinduliuotės reikia priimti ir perduoti signalą.

Kaip mus veikia mobiliųjų telefonų ir mobiliojo ryšio bazinių stočių spinduliuotė? Mobilieji telefonai ir mobiliojo ryšio bazinės stotys, taip pat radijo ir televizijos stotys skleidžia aukšto dažnio elektromagnetinę spinduliuotę. Kai esame veikiami šios spinduliuotės, mūsų kūnas sugeria energiją. Dėl to jis įkaista ir pakyla kūno audinių temperatūra. Nieko bloga, kol šiluminis poveikis nėra per stiprus. Bet jei kūnas ar kūno dalys per daug įšyla, gali kilti sveikatos problemų. Laikant mobilųjį telefoną prie ausies šiluminės bangos gali pakelti smegenų temperatūrą daugiau nei 1 laipsniu. Tai viršija sveikatos normas ir kenkia smegenims.

Svarbu: mobiliojo telefono skleidžiama spinduliuotė, pokalbio metu tiesiogiai veikianti mūsų galvą, paprastai yra daug stipresnė nei spinduliuotė, kuri pasiekia mus iš aplinkinių bazinių stočių. Vaikams kalbėti mobiliuoju telefonu yra pavojingiau, nes jų kaukolė yra plonesnė ir smegenys vystosi labai intensyviai, todėl mobiliųjų telefonų skleidžiamos elektromagnetinės bangos lengviau prasiskverbia pro plonesnius kaukolės kaulus ir taip neigiamai veikia smegenų vystymąsi." (Panaudota Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija)

 

Virginija Stalnionienė
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės
skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 389) 61 941
El. p. [email protected]

 

Kontaktai žiniasklaidai
Elvyra Sabalytė
Tel. (8 389) 61 941
El. p. [email protected]