Patalpų kūdikiams žindyti ir pervystyti įrengimo reikalavimai

Data

2016 11 18

Įvertinimas
4
file0001097719578.jpg

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems ar kapitališkai remontuojantiems visuomeninės paskirties statinius primena, kad:

Projektuojant, statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant Statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 4 priede nurodytus viešojo naudojimo pastatus, privalo būti įrengiamos patalpos kūdikiams žindyti ir pervystyti.

Kokiuose viešojo naudojimo pastatuose turi būti įrengiamos šios patalpos? Tai:

Prekybos paskirties pastatai, kurių prekybos salių plotas − didesnis kaip 2000 m2.
Administracinės paskirties pastatai, kurių pagrindinis plotas − didesnis kaip 2000 m2.
Kultūros paskirties pastatai, skirti viešiesiems pramoginiams renginiams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai), kai pastato pagrindinis plotas − didesnis kaip 2000 m2.
Mokslo paskirties pastatai, skirti profesinei ar aukštajai mokyklai, kai pastato pagrindinis plotas − didesnis kaip 2000 m2.
Miesto teritorijoje esantys transporto paskirties pastatai: oro uosto, geležinkelio, autobusų keleivių stoties pastatai

Patalpų kūdikiams žindyti ir pervystyti įrengimo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) yra patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-640 „Dėl patalpų kūdikiams žindyti ir pervystyti įrengimo reikalavimų patvirtinimo“. Reikalavimai įsigaliojo 2014 m. lapkričio 1 d. Prieš tai joks teisės aktas nereglamentavo patalpų, skirtų kūdikiams žindyti ir pervystyti, įrengimo reikalavimų.

Kokius gi reikalavimus turi atitikti patalpos kūdikiams žindyti ir pervystyti, įrengtos viešojo naudojimo pastatuose?

Pirmiausiai turi būti užtikrintas kūdikio su vežimėliu patogus patekimas į patalpą, t.y. durys turi būti su durų fiksavimo mechanizmu ir ne mažesnio kaip 100 cm pločio. Patalpa turi būti tokio dydžio, kad būtų pakankamai vietos kūdikio vežimėliui.

Į patalpą turi būti tiekiamas ne tik šaltas, bet ir karštas vanduo. Vanduo turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.

Patalpos oro temperatūra turi būti ne žemesnė nei 20o C, jeigu patalpa nėra vėdinama natūraliai, turi būti įrengta mechaninė vėdinimo sistema, bendras dirbtinio apšvietimo lygis turi būti ne mažesnis kaip 100 lx, jeigu patalpoje yra langas (-ų), turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (užuolaidos, žaliuzės ir pan.).

Reikalavimuose yra nurodyta, kokie patalpoje turi būti baldai ir higienos priemonės. Tokioje patalpoje turi būti pervystymo stalas, 2 kėdės su atlošais ir ranktūriais, praustuvė (pakankamo dydžio, kad būtų galima apiprausti kūdikį), skysto muilo ir jo dozatorius, dezinfekcinės priemonės rankoms bei pervystymo stalo paviršiui dezinfekuoti ir jos dozatorius, popierinių rankšluosčių ar servetėlių, atliekų surinkimo talpa su pedalu ir dangčiu, kabykla viršutiniams drabužiams.

Patalpos sienų ir grindų paviršiai turi būti lygūs, lengvai valomi, atsparūs drėgmei, dezinfekcinėms priemonėms, šioje patalpoje esantys baldai ir įrenginiai turi būti saugūs, tvarkingi, pagaminti iš lengvai valomų, drėgmei ir dezinfekcinėms priemonėms atsparių medžiagų.

Kūdikiams žindyti ir pervystyti skirtas patalpas draudžiama įrengti tualetų patalpose.

 

 

Giedrė Ligeikienė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Telšių departamento
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Tel. (8 444) 60307, el. p. giedre.ligeikiene@nvsc.lt