Palaikų pervežimas iš Lietuvos į užsienį

Data

2018 12 03

Įvertinimas
1
pas2.jpg

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) sulaukia klausimų iš laidojimo paslaugas teikiančių įmonių, užsienio šalių ambasadų, kurios stengiasi padėti mirusiojo palaikus norintiems išgabenti artimiesiems, dėl mirusiojo kūno laissez-passer išdavimo, su papildoma informacija apie reikalavimų neatitinkančius karstus, pareiškėjų teigimu, skirtus būtent kremavimui. Taip pat pasitaiko asmenų, norinčių išvežti palaikus karstuose, atsivežtuose iš kitų valstybių, neturinčiuose gamintojo deklaracijų. Todėl NVSC, kaip teisės aktais paskirta kompetentinga institucija, visiems suinteresuotiems asmenims nori priminti Lietuvoje galiojančią tvarką, kuria vadovaujantis iš Lietuvos teritorijos gali būti išvežami mirusiųjų palaikai.

Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimo procedūra nustatyta Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimo taisyklėse, kur nurodyti visi reikalingi dokumentai, reglamentuotas dokumento išdavimo laikas - sprendimas išduoti mirusiųjų kūnų laissez-passer yra priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Už mirusiojo kūno laissez-passer išdavimą ir karsto plombavimą valstybės rinkliava neimama.

Norint iš mūsų šalies išvežti mirusiojo palaikus, privaloma gauti mirusiojo kūno laissez-passer. Šis dokumentas pirmą kartą buvo reglamentuotas 1973 m. spalio 26 d. Europos Tarybos narių priimtame Susitarime dėl mirusiųjų kūnų pervežimo (Susitarimas). Lietuva šį Susitarimą ratifikavo 2009 m. gegužės 21 d., o papildomai 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo nuostata, dėl prievolės gauti mirusiojo kūno laissez-passer visais atvejais, išvežant karstus su palaikais. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad reikalavimai netaikomi kremuotų palaikų vežimui.

Susitarimo tekste, prie kitų reikalavimų, tuo pačiu nustatytos palaikų vežimui skirto karsto savybės, kurios turi būti patvirtintos pateikiant karsto gamintojo deklaraciją. Turi būti išorinis medinis karstas, kurio sienelių storis yra ne mažiau kaip 20 mm, ir vidinis rūpestingai sulituotas cinkuotas arba pagamintas iš kokios nors kitos savaime suyrančios medžiagos karstas. Arba, gali būti vien tik medinis karstas, kurio ne mažiau kaip 30 mm storio sienelės yra cinkuotos arba padengtos kokia nors kita savaime suyrančia medžiaga. Būtina žinoti, kad šis karsto reikalavimas galioja ir karstams, kuriuose palaikai išvežami į užsienio valstybes kremavimui.

 

 

 

Kontaktai žiniasklaidai 

Kristina Mikalauskienė

Tel. 8 37 331684

El. p. [email protected]