Pagrindiniai žingsniai

Data

2017 03 16

Įvertinimas
0
TERMO v04-1.jpg

Šią savaitę Vilniuje pradėti karšto vandens sistemų profilaktikos darbai, kuriais siekiama užkirsti kelią Legionella bakterijoms atsirasti ir plisti vandenyje.

Šilumos tiekėjai buvo įpareigoti pakelti termofikacinio vandens temperatūrą, kad būtų įmanoma kiekviename pastate atlikti terminę dezinfekciją. Šios priemonės turi būti atliktos iki kovo 23 d.

Visi daugiabučių namų ir visuomeninės paskirties pastatų savininkai, valdytojai ir prižiūrėtojai informuoti apie tai, kaip ir kada jie turi atlikti numatytas profilaktines priemones. Be to, kovo 14 d. karšto vandens sistemų prižiūrėtojai buvo pakviesti į seminarą-viešąją konsultaciją, kurios metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento specialistai išsamiai pristatė legionelezės prevencijos reikalavimus, diskutavo ir atsakė į susirinkusiųjų klausimus. 

Prieš atliekant terminės dezinfekcijos darbus gyvenamuosiuose pastatuose daugiabučio namo valdytojas ar prižiūrėtojas turi iš anksto informuoti gyventojus apie numatomas vykdyti priemones. Atliekant termošoką karšto vandens temperatūra visoje karšto vandens sistemoje bus pakelta taip, kad toliausiai nuo vandens šildytuvo nutolusiuose čiaupuose ji  siektų 66 oC, ir bus išlaikyta ne trumpiau kaip vieną valandą.

Iš viso trijuose pastato butuose, esančiuose pirmame, viduriniame ir viršutiniame aukštuose, bus matuojama vandens temperatūra atsukus karšto vandens čiaupą ir nuleidus vandenį 1 min. Visa tai atlikus turi būti surašytas matavimo protokolas, po kuriuo bus prašoma pasirašyti buto savininką.  Kad visos šios priemonės būtų efektyvios, gyventojų prašoma bendradarbiauti ir nurodytu laiku vandenį nuleisti ne trumpiau kaip 5 min.

Gyvenamųjų ir kitų pastatų savininkams, valdytojams ir prižiūrėtojams nurodyta, kad atlikę  terminę dezinfekciją je nuolat palaikytų ne žemesnę kaip 50 - 55oC karšto vandens temperatūrą visuose pastato čiaupuose ir niekada nesumažintų jos nakties metu.

Kviečiame visus aktyviai ir geranoriškai dalyvauti ir vykdyti terminę dezinfekciją atliekančių asmenų nurodymus ir prašymus.

 

 

Vilniaus departamento
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja
Asta Razmienė
Tel. (8 5) 264 9659
El. p. asta.razmiene@nvsc.lt 

 

Kontaktai žiniasklaidai
Lina Grinytė-Jauniškienė
Tel. (8 5) 264 9651
Mob. Tel. 8 659 56255
El. p. lina.grinyte@nvsc.lt