NVSC veikla atitinka aukštus kokybės standartus

Data

2017 01 18

Įvertinimas
0
sertifik.png

Įvykus visuomenės sveikatos centrų reorganizacijai, 2016 m. balandžio 1 d. veiklą pradėjo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pasikeitus įstaigos struktūrai, turėjo būti pertvarkyta ir kokybes vadybos sistema. Be to, 2015 m. buvo pakeistas ISO 9001 standartas.

Įvykus šiems pokyčiams iki 2016 metų pabaigos buvo sėkmingai pertvarkyta kokybės vadybos sistema ir gruodžio 15 d. įstaigai įteiktas sertifikatas – tarptautinis pripažinimas, patvirtinantis aukštą institucijos teikiamų viešojo administravimo paslaugų lygį bei specialistų kvalifikaciją.  

 Sertifikatas taip pat liudija, kad įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001 standarto reikalavimus, vykdomi procesai yra tinkamai pritaikyti, reglamentuoti, aiškiai nustatytos darbuotojų atsakomybės taip pat vertinamas tų procesų efektyvumas ir rezultatyvumas, siekiant nuolatinio įstaigos procesų gerinimo.