2023-08-25

NVSC: svarbu, kad vaikai sugrįžtų į saugias mokyklas

Netrukus moksleiviai vėl pravers mokyklų duris, todėl labai svarbu, kad jiems būtų sudarytos saugios ir sveikatai palankios ugdymo sąlygos. Paprastai didesni darbai, reikalingi saugiam vaikų ugdymui užtikrinti, atliekami per vaikų atostogas, tad baigiantis sezonui Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai atkreipia dėmesį į pagrindinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

NVSC mokyklas prižiūri

NVSC specialistai primena, kad mokyklos privalo turėti dokumentą, liudijantį, kad veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos reikalavimus – leidimą-higienos pasą (LHP). Ar jūsų pasirinkta ugdymo įstaiga turi LHP, galite sužinoti pasitikrinę Licencijų informacinėje sistemoje.

NVSC  prižiūri (kontroliuoja), kaip mokyklos laikosi šių reikalavimų. Per 2022 metus NVSC specialistai mokyklose atliko 577 patikrinimus, 32 proc. patikrinimų buvo nustatyti pažeidimai.

Netinkamas patalpų įrengimas kelia grėsmę vaikams patirti sužalojimų ar traumų, todėl labai svarbu, kad mokyklų patalpų danga būtų neslidi, lygi, fizinio ugdymo pamokoms naudojami įrenginiai – sutvirtinti, techniškai tvarkingi. Taip pat labai svarbu sudaryti sąlygas vaikams laikytis asmens higienos, todėl sanitariniai įrenginiai turi būti saugūs, techniškai tvarkingi. Tikrintose mokyklose būtent šie pažeidimai buvo dažniausiai nustatomi.

Primename, kad pačios ugdymo įstaigos visus metus gali pasitikrinti, kaip jos atitinka keliamus reikalavimus pasinaudodamos kontrolės klausimynu.

Kasmet pasitikrinti sveikatą

Primename, kad visi vaikai iki 18 metų ir vyresni mokiniai, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose, kartą per metus turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Mokinio sveikatos pažymėjimas galioja vienerius metus nuo jo užpildymo datos. Naujas pažymėjimas gali būti išduotas dar nebaigus galioti anksčiau išduotam pažymėjimui. Kasmetinė profilaktinė vaikų sveikatos patikra padeda laiku nustatyti sveikatos sutrikimus, skatina koreguoti gyvenimo būdą bei ugdymo procese atsižvelgti į vaiko sveikatos poreikius. 

Atkreipiame dėmesį, kad ne tik moksleiviai, bet ir mokyklos darbuotojai ugdymo procese turi dalyvauti tik pasitikrinę sveikatą, o pajutę peršalimo ar kitus infekcinių ligų simptomus, kreiptis į gydymo įstaigą ir nedalyvauti ugdymo procese.

Rankų higienos svarba

Rankų higiena yra viena iš pagrindinių prevencinių priemonių, padedančių apsaugoti save ir visus šalia esančius nuo infekcijų, plintančių kontaktiniu būdu, todėl  mokyklose turi būti tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, o prie praustuvių mokiniai turi rasti asmens higienos priemonių (muilo, vienkartinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvą). Ugdymo įstaigose karštas vanduo ir jo paruošimas turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.

NVSC kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Šiaurės Makedonijos Respublikos visuomenės sveikatos institutu dalyvauja Vandens ir sveikatos protokolo 2023–2025 m. programos įgyvendinime. Minėtos institucijos kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuru ir Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija (UNESE) siekia surinkti informaciją apie Europos regiono šalių gerąją rankų ir menstruacijų higienos skatinimo praktiką švietimo įstaigose, jų valdymo ir įgyvendinimo praktiką nacionaliniu ir vietos lygmeniu bei parengti apžvalgą.

Dėmesys patalpų vėdinimui

Mokyklose patalpos turi būti vėdinamos natūraliai (atidarant langus) arba naudojant vėdinimo sistemas. Ugdymo patalpų svarbu nepamiršti išvėdinti po kiekvienos pamokos. Naudojant natūralų vėdinimą, svarbu patikrinti, ar atsidaro langai, orlaidės, įvertinti kitų natūralaus vėdinimo kanalų, grotelių būklę, o naudojant įrengtą mechaninę vėdinimo sistemą, reikėtų  patikrinti jos veikimą, filtrų būklę.

Jei vasarą mokykloje buvo atliekami remonto darbai ir jie dar nesibaigė, tai patalpos, kuriose jie atliekami, turi būti izoliuotos nuo kitų patalpų, ten neturi būti moksleivių.

Kontaktai žiniasklaidai

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?
Pasirinkite ir paspauskite "Pateikti"