2023-06-09

NVSC: ką būtina žinoti apie cheminį užterštumą?

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) reaguodamas į tai, kad sulaukia pavėluotų pranešimų apie cheminį užterštumą gyvenamosios ar visuomeninės paskirties patalpose, ragina asmenis, kai randamas įtartinas radinys, išsilieja ar kitaip pasklinda cheminės medžiagos, nedelsti ir apie užterštumą pranešti Bendrojo pagalbos centro telefonu Nr. 112.

NVSC, gavęs iš apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos arba jai priklausančios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacijos apie cheminio užteršimo židinio lokalizavimą ir (ar) likvidavimą:

1. įvertinęs situaciją priima sprendimą dėl laboratorinių tyrimų tikslingumo;

2. kai žinoma užteršimą sukėlusi medžiaga, priėmęs sprendimą dėl laboratorinių tyrimų atlikimo tikslingumo, pateikia užsakymą Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai atlikti gyvenamosios aplinkos, visuomeninės paskirties patalpų, kitų objektų, kuriuose NVSC vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, oro laboratorinius tyrimus;

3. gavę laboratorinių tyrimų rezultatus, išvadas dėl tolesnės objekto / teritorijos eksploatacijos pateikia objekto arba teritorijos savininkui (administracijai), gyventojams, savivaldybės administracijai ir kt. (priklausomai nuo įvykio masto ir vietos):

3.1. jeigu cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija neviršija leistinų normų – teikia išvadą, kad objektas / teritorija yra tinkami eksploatuoti;

3.2. jeigu cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija viršija leistinas normas – rekomenduoja objekto arba teritorijos savininkui (administracijai) / gyventojams organizuoti pakartotinę dekontaminaciją ir kontrolinius laboratorinius tyrimus, jas vertina ir teikia išvadą, kad objektas / teritorija yra tinkami / netinkami eksploatuoti;

4. priklausomai nuo įvykio vietos, keičiasi informacija su institucijomis ir įstaigomis, dalyvaujančiomis cheminio užterštumo suvaldyme, dėl laboratorinių tyrimų rezultatų, pakartotinių laboratorinių tyrimų atlikimo, informacijos patikslinimo;

5. atsižvelgdami į cheminių medžiagų savybes, visuomenės sveikatos saugos požiūriu vertina gyvenamąją aplinką, visuomeninės paskirties patalpas, kitus objektus, kuriuose NVSC vykdo visuomenės sveikatos saugos kontrolę, jei reikia – teikia siūlymus dėl pakartotinių laboratorinių tyrimų organizavimo, vertina jų rezultatus, teikia išvadas;

6. asmenims, kuriems kyla ar galėjo kilti grėsmė apsinuodyti, suteikia informaciją (per objekto vadovą, per namo bendrijos pirmininką, susirinkimų metu, informaciniu laišku, informacinėse skrajutėse, stenduose ir pan.) apie tam tikros cheminės medžiagos poveikį sveikatai ir apsinuodijimų profilaktiką, rekomendacijas profilaktiškai pasitikrinti sveikatą;

7. teikia rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigoms, švietimo ir ugdymo institucijoms, stacionarinėms globos ir slaugos įstaigoms, valstybės įmonėms, savivaldybės įmonėms, viešosioms įstaigoms, kitoms institucijoms ir organizacijoms dėl jų veiklos apribojimų užterštoje zonoje arba prognozuojamo užteršimo zonoje;

8. pagal paklausimą teikia konsultacijas visuomenės sveikatos saugos klausimais kitoms institucijoms ir tarnyboms, dalyvaujančioms likviduojant cheminio užteršimo židinį.

Kontaktai žiniasklaidai

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?
Pasirinkite ir paspauskite "Pateikti"