Nuo rugsėjo 1-osios – nauja mokyklų higienos norma

Data

2017 08 28

Įvertinimas
1
Nuotrauka iš pixabay.com
Nuotrauka iš pixabay.com

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas primena, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigalios nauja Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Platesni reikalavimai ugdymo procesui

Naujai įsigaliosiančiai higienos normai plačiau išdėstyti reikalavimai mokinių ugdymo proceso organizavimui. 1 klasės mokiniai per dieną negali turėti daugiau kaip 5 pamokas (trukmė – 35 min.), 2–4 klasių – 6 pamokas, o 5–10 klasių ir I–IV gimnazijos klasės mokiniai – 7 pamokas (trukmė – 45 min.). Jei ugdymas organizuojamas kita forma (projektas, kūrybinis darbas ar kt.), nepertraukiamo mokymosi trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 90 min.

Pertrauka turi būti ne trumpesnė kaip 10 min. Pritarus mokyklos tarybai, pertrauka gali būti koreguojama, tačiau ji negali būti trumpesnė kaip 5 min. Būtina viena ilgoji 30 min. pertrauka arba 2 po 20 min., kurios metu mokiniai galėtų pavalgyti ir pailsėti. Pertraukos per visą dieną turi sudaryti 1 val. 10 min. – 1–4 klasių ir 1 val. 20 min. – 5–10 klasių ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams.

Pirmoje pamainoje privalo mokytis 1–4, 10 klasių, gimnazijos II–IV klasių mokiniai, kitų klasių mokiniai gali mokytis ir antroje pamainoje, tačiau po to būtina ne trumpesnė kaip vienų mokslo metų pertrauka, mokantis pirmoje pamainoje.

Dėmesys vaikų taisyklingai laikysenai

Nuo rugsėjo 1 d. įsigaliosiančioje higienos normoje atkreipiamas dėmesys į moksleivių taisyklingą laikyseną. Mokymo klasėse ir kabinetuose stalai ir kėdės mokiniams turi atitikti jų ūgį, kad sėdint ant kėdės mokinio kojos per klubo ir kelio sulenktus sąnarius sudarytų 90° kampą, visa pėda remtųsi į grindis, o stalo aukštis būtų toks, kad sulenkus ranką dilbis su alkūnės sąnariu sudarytų 90° kampą.

Gamtos mokslų kabinetams – nauji reikalavimai

Įsigalios nauji reikalavimai gamtos mokslų kabinetams, kai atliekami tiriamieji darbai su cheminėmis medžiagomis ar mišiniais. Gamtos mokslų kabinetuose turi būti visų cheminių medžiagų ir mišinių sąrašas, saugos duomenų lapai, laikomos mokiniams neprieinamose vietose, paženklintose talpose ir naudojamos tik prižiūrint mokytojui.

Mokyklos patalpose ir sklype draudžiama naudoti kancerogenines, mutagenines ir toksiškas chemines medžiagas bei mišinius.

Konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse grindų danga turi būti nelaidi elektros srovei arba prie elektrinių įrenginių (pvz., staklių) turi būti elektros srovei nelaidūs kilimėliai. Plautuvės ir triukšmą mažinančios priemonės turi būti naujai statomose ar rekonstruojamose mokyklose.

Ant visų ugdymui skirtų patalpų sienų, lubų neturi būti matomų pelėsių.

Pasikeitė dirbtinio apšvietimo reikalavimai

Bendras dirbtinis apšvietimas mokymo klasėse – 300-500 lx, aktų salėje, persirengimo kambariuose, drabužinėse – 200 lx, laiptinėse, koridoriuose – 100-150 lx.

Bendram dirbtiniam apšvietimui mokyklos patalpose turi būti naudojamos lempos, kurių bendrasis spalvų atgavos rodiklis ne mažesnis kaip 80.

Išskirstyti šaltojo ir šiltojo metų laikotarpio patalpų oro temperatūros dydžiai

Oro temperatūra mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų salėje šaltuoju metų laikotarpiu turi būti 18–22°C, šiltuoju metų laikotarpiu – 18°C ir ne aukštesnė kaip 28°C; sporto salėje – šaltuoju metų laikotarpiu 15–17°C, šiltuoju metų laikotarpiu – 15°C ir ne aukštesnė kaip 24°C.

Vaikai į mokyklą priimami tik sveiki

Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a), kuris turi būti pateiktas mokykloms iki einamųjų metų rugsėjo 15 d., netaikomas tik ligoninių mokykloms.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai

Vilda Bajoriūnienė

Tel. Nr. (8 659) 391 26

El. p. adresas vilda.bajoriuniene@nvsc.lt