Naujovės versle: mažėja administracinė našta

Data

2019 06 11

Įvertinimas
0
tatu2.jpg

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento specialistai informuoja, kad siekiant sumažinti administracinę naštą verslo subjektams, buvo pakeista Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (HN 117:2007), kuri nustato pagrindinius grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimus.

Nebereikės rengti kiekvienos grožio paslaugos aprašo

Naujai įsigaliojusioje HN 117:2007 nebeliko prievolės grožio paslaugų teikėjams rengti kiekvienos grožio paslaugos teikimo aprašo, kuriame buvo aprašomi grožio paslaugos etapai, veiksmai, procedūros, atliekamos pasirengiant teikti paslaugą, paslaugos teikimo metu, suteikus paslaugą, taip pat naudojama įranga bei įrankiai ir galimos komplikacijos.

Atsisakyta reikalavimo registruoti kiekvieną paslaugų vartotoją

Atkreipiame dėmesį, kad grožio paslaugų teikėjams nebereikia kortelėje ar žurnale registruoti kiekvieno paslaugų vartotojo, kuriam suteiktos tatuiravimo, ilgalaikio makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos. Kortelėje arba žurnale buvo nurodyti duomenys (paslaugos pavadinimas, paslaugos teikimo data, paslaugų vartotojo vardas, pavardė, amžius, parašas, tatuiruotę, ilgalaikį makiažą atlikusio, papuošalą vėrusio asmens vardas, pavardė, parašas), kurie neužtikrino Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, susijusių su asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo reikalavimais, įgyvendinimo, ir sukėlė administracinę naštą grožio paslaugos teikėjui.

 

Kontaktai žiniasklaidai

Reda Radavičiūtė

Tel. (8 5) 264 9652

El. p. reda.radaviciute@nvsc.lt