2023-02-02

Kvietimas į nuotolinius mokymus tuberkuliozės profilaktikos ir gydymo klausimais

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras dalijasi Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto kvietimu registruotis į nuotolinius mokymus, kurie organizuojami įgyvendinant projektą „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos, gydymo organizavimo gerinimas ir praktinių įgūdžių tobulinimas“.

Mokymai skirti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams – kviečiami registruotis pulmonologai, vaikų pulmonologai, šeimos gydytojai, visuomenės sveikatos specialistai.

Mokymai nemokami.
Mokymų dalyviams bus išduoti kvalifikaciniai pažymėjimai.
Mokymai vyks nuotoliniu būdu, išsamesnė informacija užsiregistravusiems bus išsiųsta el. paštu.

Eil. Nr.

Mokymų pavadinimas

Mokymai skirti

Mokymų data

Mokymų trukmė

Nuoroda registracijai

1

Tuberkuliozės
profilaktika ir
kontrolė
visuomenėje

visuomenės sveikatos
priežiūros
specialistams

Nuo 2023-02-01
Iki 2023-03-02

32 akad. val.

https://mvg.vu.lt/programs/2403/

2

Tuberkuliozės
prevencijos,
diagnostikos ir
gydymo aktualijos

pulmonologams ir
vaikų pulmonologams

Nuo 2023-03-01
iki 2023-04-17

40 akad. val.

https://mvg.vu.lt/programs/2401/

3

Tuberkuliozės
profilaktika ir
kontrolė
visuomenėje

visuomenės sveikatos
priežiūros
specialistams

Nuo 2023-03-07
Iki 2023-04-05

32 akad. val

https://mvg.vu.lt/programs/2404/

4

Tuberkuliozės
profilaktikos,
diagnostikos ir
gydymo paslaugų
kokybė ir
prieinamumo
gerinimas

šeimos gydytojams

Nuo 2023-04-01
iki 2023-05-15

40 akad. val.

https://mvg.vu.lt/programs/2402/

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo jungtinę priemonę Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (projekto SFMIS kodas: J02-CPVA-V-04-0002).

Projektą vykdo VU Medicinos fakulteto darbuotojai kartu su partneriais iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro, bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos.