Kosmetikos gaminių tiekėjams bus teikiama daugiau metodinės pagalbos

Data

2019 11 26

Įvertinimas
1
kristina-balic-M13V8hgvm-E-unsplash.jpg

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (NVSC) 2019 m. lapkričio 21 d. organizavo seminarą – viešąją konsultaciją importuotojams, tiekiantiems kosmetikos gaminius į rinką iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių. Seminare pranešimus pristatė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovai.

Seminare buvo aptarti importuotojų, veikiančių kaip atsakingi asmenys, veiklos atitikties Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimams aspektai, pateiktos dažniausiai nustatomos neatitiktys, taikomos sankcijos už kosmetikos gaminių tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimus, kosmetikos gaminių kontrolės muitinėje bei mažmeninėje prekyboje ypatumai, diferencijavimo vaisto nuo kosmetikos gaminio pagrindiniai kriterijai.

Metodinė pagalba telefonu, internetu ir kitomis priemonėmis  
Renginyje, diskusijų metu kosmetikos gaminių importuotojai nurodė su kokiais sunkumais ir problemomis susiduriama, įgyvendinant Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimus. Verslo atstovų buvo įvardyta, kad norint tinkamai įgyvendinti minėtus reikalavimus, jiems trūksta žinių, žmogiškųjų bei finansinių išteklių.

Seminare buvo pritarta nuomonei, kad yra būtina didesnė valstybinių institucijų metodinė pagalba, vykdant reikalavimus bei rengiant reikiamus dokumentus. NVSC įsipareigojo teikti didesnę metodinę pagalbą, pavyzdžiui, parengti metodines rekomendacijas dėl kosmetikos gaminio saugos įvertinimo, sudaryti kosmetikos gaminių saugos vertintojų sąrašą ir pan. NVSC interneto svetainėje paskelbta speciali skiltis KOSMETIKOS REGLAMENTO ĮGYVENDINIMO PAGALBA, skirta kosmetikos gaminių tiekėjams ir importuotojams, kurioje teikiama visa reikalinga informacija.

Visais Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimų įgyvendinimo klausimais prašome kreiptis į NVSC Produktų vertinimo skyriaus vyr. specialistą Ričardą Norkų tel. (8 5) 276 4282, el. p. [email protected] arba Produktų vertinimo skyriaus patarėją Reginą Burbienę tel. (8 5) 276 4282, el. p. [email protected]

 

 


Kontaktai žiniasklaidai
Jolanta Čereškienė
Tel. (8 5) 2649678
El. p. [email protected]