Kokios baudos gresia už visuomenės sveikatos srities teisės aktų pažeidimus įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui

Data

2017 01 04

Įvertinimas
0
file5981299536848.jpg


Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas (toliau - Panevėžio departamentas) informuoja, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (toliau - ANK).
Įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui, netenka galios Administracinių teisės pažeidimų kodeksas su visais pakeitimais ir papildymais.
                  

Didesnės baudos
                   Primename, kad NVSC prie SAM viena iš vykdomų funkcijų yra leidimų-higienos pasų išdavimas. ANK 52 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vertimasis ūkine komercine veikla neturint Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo-higienos paso užtraukia baudą nuo 300 iki 850 eurų. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 900 iki 1700 eurų.
                   ANK 45 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 60 iki 140 eurų ir bauda juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 140 iki 600 eurų. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo 140 iki 600 eurų ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims - nuo 550 iki 1200 eurų.
                   Taip pat 45 straipsnio 1 dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, užtraukia baudą asmenims nuo 300 iki 560 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims - nuo 1400 iki 3000 eurų.

          ANK 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas užtraukia baudą nuo 50 iki 300 eurų. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 280 iki 600 eurų.

Administracinių poveikio priemonių taikymas Panevėžio regione
                   Panevėžio departamento duomenimis, praėjusiais metais Panevėžio regione už teisės aktų pažeidimus taikytos 202 administracinio poveikio priemonės. 2015 metais administracinių teisės pažeidimų protokolų buvo surašyta mažiau - 144.
  
 
  
Vida Vyčienė

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja

Tel. (8 45) 58 25 33

El. paštas: [email protected]

 

Kontaktai žiniasklaidai

Vilda Bajoriūnienė

Mob. tel. (8 659) 39126

El. p. [email protected]