Klausimynai licencijuojamai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

Data

2018 12 05

Įvertinimas
0
klausim.1.jpg

Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūros tvarkos aprašas (Aprašas) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-1083 išdėstytas nauja redakcija (įsigaliojo 2018 m. lapkričio 1 d.). Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūros procedūros, pradėtos iki šio įsakymo įsigaliojimo, baigiamos vykdyti iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

Siekiant supaprastinti licencijuojamos veiklos priežiūros procedūrą bei padidinti jos efektyvumą ir skaidrumą, patvirtinti licencijuojamų visuomenės sveikatos priežiūros veiklų – privalomojo pirmosios pagalbos mokymo, privalomojo higienos įgūdžių mokymo, privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai, visuomenės sveikatos saugos ekspertizės, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo bei kenkėjų kontrolės (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) – patikrinimo klausimynai.

Į klausimynus įtraukti svarbiausi ūkio subjektui (veiklai) taikomi reikalavimai, kurių nesilaikymas gali sukelti pasekmių visuomenės ir aplinkos gerovei. Patikrinimo metu pildomi atitinkami klausimynai, esantys sudėtinėmis patikrinimų aktų dalimis, yra lengvai ir patogiai prieinami prižiūrimiems ūkio subjektams adresu https://nvsc.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/periodines-arba-operatyviosios-ir-griztamosios-licencijuojamos-veiklos-prieziuros-patikrinimo-aktai-klausimynai.

Periodinė licencijuojamos veiklos priežiūra (planinis patikrinimas) atliekama pagal metinius periodinės licencijuojamos veiklos priežiūros planus, kurie 2019 metams rengiami pagal Periodinės licencijuojamos veiklos priežiūros metu tikrintinų ūkio subjektų atrankos taisyklių naują redakciją (Aprašo 14 priedas). Susipažinti su naujos redakcijos Periodinės licencijuojamos veiklos priežiūros metu tikrintinų ūkio subjektų atrankos taisyklėmis galima NVSC internetinėje svetainėje adresu https://nvsc.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/planuojamu-tikrinti-ukio-subjektu-sarasu-sudarymo-kriterijai.

Kaip ir iki šiol Periodinės licencijuojamos veiklos priežiūros planai, kuriuose nurodomas planuojamo patikrinti ūkio subjekto pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, veiklos adresas ir numatoma patikrinimo data mėnesio tikslumu, ne vėliau nei iki ateinančių metų sausio 15 d. bus paskelbti NVSC interneto svetainėje (https://nvsc.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/prieziuros-planai).

 

 

Kontaktai žiniasklaidai

Vilda Bajoriūnienė

Tel. (8 659) 391 26

El. p. [email protected]