Kaip tinkamai parengti dokumentus geriamojo vandens išlygų toksinio rodiklio vertei taikymo sąlygoms gauti

Data

2017 02 22

Įvertinimas
0
ID-100456929.jpg

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Vilniaus ir Klaipėdos departamentai organizavo seminarą-viešąją konsultaciją išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertei taikymo sąlygų (toliau – sąlygos) aktualiais klausimais. Seminaras vyko 2017 m. vasario 20 d. NVSC Klaipėdos departamente.

Seminare dalyvavo Kelmės r., Klaipėdos r., Kretingos r., Raseinių r., Palangos savivaldybių atstovai, savivaldybių gydytojai, geriamojo vandens tiekėjų atstovai, NVSC Vilniaus ir Klaipėdos departamentų specialistai ir vadovai.

NVSC atstovai trumpai apžvelgė teisės aktų reikalavimus dėl išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertei sąlygų, vandens cheminių medžiagų, kurių kiekiai viršija nustatytas vertes, poveikį sveikatai, pateikė paaiškinimus ir siūlymus, kaip tinkamai turėtų būti parengti prašymai dėl sąlygų išdavimo.

Savivaldybių, vandens tiekėjų atstovai pasisakė dėl sunkumų rengiant prašymus sąlygoms gauti, taip pat pasidalijo patirtimi, kokiais būdais per išlygose nurodytą laiką pavyko užtikrinti toksinio (cheminio) rodiklio vertės sumažinimą iki teisės aktuose nurodyto lygio.

 

Seminaro pranešimai: 

Boro ir fluoro poveikis sveikatai 
Teisės aktų apžvalga  
Išlygų geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertei sąlygoms išduoti reikalingi dokumentai