2021-06-28

Kaip šią vasarą organizuoti vaikų poilsio stovyklas?

Pasibaigus mokslo metams, veiklą pradeda vykdyti vaikų poilsio stovyklos. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (toliau – NVSC) informuoja, kad pagrindinius vaikų poilsio stovyklų sveikatos saugos reikalavimus reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,  o esant COVID-19 situacijai, ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas.

Higienos normos reikalavimai taikomi stovykloms, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos. NVSC specialistai šiuo metu sulaukia daug klausimų, susijusių su vaikų stovyklų organizavimo reikalavimais, ir primena, kad leidimas – higienos pasas stovyklų veiklai nėra išduodamas, tačiau vaikų stovykloje turi būti sudaromos saugios vaikų poilsio, ugdymo ir priežiūros sąlygos pagal Higienos normos ir Sprendimo reikalavimus.

Pagrindiniai reikalavimai vaikų stovykloms esant COVID-19 (koronaviruso infekcija) situacijai

•    Vienos grupės veiklose gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 vaikų. Šis riekalavimas gali būti netaikomas, jei dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai, kurie yra pasiskiepiję COVID-19 ligos vakcina, persirgę COVID-19 liga, atlikę COVID -19 tyrimą ir gavę neigiamą atsakymą.
•    Vaikai turi nuolatos dalyvauti tos pačios grupės veiklose. Būtina išvengti skirtingų grupių vaikų kontakto. Vaikai negali turėti tiesioginio kontakto su pašaliniais asmenimis.
•    Grupės vadovas stovyklos pamainos metu turi dirbti tik su viena grupe. Šis reikalavimas netaikomas grupių vadovams kurie: persirgo COVID-19 liga (nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų); prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos vakcina pagal pilną skiepijimo schemą.
•    Turi būti pateikta informacija apie: asmens higienos laikymosi būtinybę; apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo; draudimą stovyklos veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai.
•    Turi būti stebima vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė. Nustačius, kad vaikui pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, jis nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų vaikų tam pritaikytoje patalpoje, o apie vaiko sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai) su rekomendacija kreiptis konsultacijai į vaiko šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų.
•    Turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinių rankšluosčių) ir dezinfekcijai. Siūloma paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (rekomendacijas rasite čia).
•    Patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
•    Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
•    Jei naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos vaikų grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos.
•    Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.
•    Aplinkos valymas turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (patalpų valymo rekomendacijas rasite čia).
•    Numatant vaikų maitinimą, pirmenybė turi būti teikiama maitinimo organizavimui atvirose erdvėse ar veiklos vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra ir maitinimas gali būti organizuojamas tik bendrose valgymo salėse, prie vieno stalo turi būti sodinami tik tos pačios grupės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas.
•    Maitinimas švediško stalo principu negali būti organizuojamas.
•    Po kiekvieno maitinimo, bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma.

Higienos normos reikalavimai

NVSC specialistai primena, kad stovyklų vykdytojai ir organizatoriai, esant COVID-19 situacijai, turi užtikrinti ne tik Sprendimo, bet ir Higienos normos reikalavimų įgyvendinimą.
Higienos normoje nurodyti bendrieji sveikatos saugos reikalavimai: maudymosi vietų reikalavimai, sklypo/teritorijos įrengimo reikalavimai, patalpų įrengimo reikalavimai, vandens tiekimo, vėdinimo ir apšvietimo reikalavimai, sklypo, patalpų ir inventoriaus priežiūros reikalavimai, dienos režimo ir sveikatos priežiūros organizavimo reikalavimai.
Tik atsakingai vykdant nustatytus reikalavimus, vaikai bus saugūs bei galės džiaugtis ir dalyvauti vasaros stovyklų veiklose.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija