2023-07-07

Kaip elgtis gyventojams dėl sklindančio degėsių kvapo Šilutės mieste ir rajone (atnaujinta 2023-07-07)

Atnaujinta 2023-07-07

Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) atliktų oro taršos tyrimų duomenimis, Šilutėje kietųjų dalelių ir kitų teršalų koncentracijos ore neviršija leidžiamų dydžių. Kaip šią savaitę pranešė AAA, užfiksuota, kad Rusijoje (Karaliaučiaus srityje) dega durpynai.
Situacija ir toliau stebima, pasikeitus aplinkybėms bus atitinkamai reaguojama.

Daugiau informacijos apie atliekamus oro taršos matavimus galite rasti čia: https://www.facebook.com/photo?fbid=653032810187186&set=a.218614790295659

2023-07-04 informacija:

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Klaipėdos departamento Šilutės skyrius gavo pranešimus apie degėsių kvapą Šilutės mieste ir aplinkinėse gyvenvietėse. NVSC turimomis žiniomis, Šilutės mieste ar netoliese nėra užfiksuota gaisrų. Manoma, kad kvapas gali sklisti iš Kaliningrado srities.

Specialistai įspėja, kad aplinkos ore gali būti kenksmingų sveikatai medžiagų ir pataria pasisaugoti, kol lauke juntamas dūmų kvapas, ypač jautresniems žmonėms – sergantiems lėtinėmis ligomis, vaikams ir kt.

Iki bus nustatyta, ar teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršija didžiausių leidžiamų koncentracijų, patariame kuo daugiau laiko praleisti uždarose patalpose, stebėti savo sveikatos būklę, pasijutus prastai kreiptis į gydytoją.

Kontaktai žiniasklaidai

Ar ši informacija Jums buvo naudinga?
Pasirinkite ir paspauskite "Pateikti"