Ką privalu žinoti rengiant techninius projektus

Data

2017 12 15

Įvertinimas
1
Nuotrauka iš pixabay.com
Nuotrauka iš pixabay.com

Statinių projektai, pagal kuriuos sutvarkyta aplinka ir pastatyti statiniai, turi atitikti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai atkreipia dėmesį, kad rengiamo techninio projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas tiek, kad būtų įgyvendinti visi visuomenės sveikatos saugos reikalavimai. To labiausiai pasigendama, vertinant naujai pradėtas tikrinti projektų rūšis.

Esama situacija

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo redakcijai ir NVSC pradėjus tikrinti pastato atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto ir pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projektus, NVSC Alytaus departamento specialistai pastebėjo šių projektų didesnį neatitikimą visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimas. Per vienuolika šių metų mėnesių iš 497 parengtų statinio projektavimo dokumentų tikrinimo pažymų, 40 buvo priimti neigiami sprendimai, iš kurių didžioji dauguma – dėl naujai pradėtų tikrinti projektų.

Reikalavimai, kuriuos reikia įvertinti rengiant projektus

Rengiant statinių techninius projektus, NVSC specialistai siūlo nepamiršti:

  • Įvertinti sprendinius, jei naujai paskirčiai teisės aktais nustatyti griežtesni reikalavimai. Rengiant projektus NVSC specialistai siūlo atkreipti dėmesį, ar naujai projektuojamai veiklai yra galiojančios Lietuvos higienos normos bei kiti teisės aktai, kokie tai veiklai keliami reikalavimai, ar reikia nustatyti sanitarinę apsaugos zoną.
  • Įvertinti jau vykdoma / vykdyta veikla patalpose, kurių paskirtis nekeičiama, nurodyti kokia vykdoma veikla išlieka, kaip projekto sprendiniai turės įtakos esamų patalpų veiklai (pvz., užmūryti langai) ir atvirkščiai (ar esama vykdoma veikla turi kokios įtakos planuojami veiklai).
  • Numatyti neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančių veiksnių laboratorinius matavimus, atliekamus statybos užbaigimo procedūros etape.
  • Pateikti sprendinius, užtikrinančius geriamojo vandens ir karšto vandens saugą.
  • Pateikti naujai suprojektuotų patalpų vėdinimo sprendinius.
  • Įvertinti technologinės įrangos keliamą triukšmą, vibraciją.
  • Keičiant patalpų paskirtį, kai neatliekami statybos darbai, akustinė komforto sąlygų klasė turi būti nustatyta iki projekto derinimo. Keičiant pastato (patalpų) paskirtį, apsaugos nuo triukšmo kokybė turi atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomas atitinkamos paskirties pastatų (patalpų) C garso klasei
  • Pateikti pagrįstą informaciją apie esamą natūralų vėdinimą, jo pajėgumą bei galimybes užtikrinti mikroklimato parametrus gyvenamosiose patalpose po pastato atnaujinimo darbų (oro judėjimo greitis, drėgmė patalpose).

 

Kontaktai žiniasklaidai

Alytaus departamento

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus

vedėja Daiva Kazlauskienė

Tel. (8 315) 51 183

El. p. [email protected]