Informacija sporto klubų paslaugų teikėjams

Data

2017 12 18

Įvertinimas
0
sports-1962574_960_720.jpg

          Vertinant ir valdant riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) vykdo ne tik valstybinę priežiūrą ir kontrolę, bet ir teikia  konsultacijas paslaugas teikiantiems ūkio subjektams. Su periodinę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę atliekančiais specialistais dažnai konsultuojasis sporto klubų paslaugas teikiantys ūkio subjektai.

          NVSC Šiaulių departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Roma Vilbikienė atsako į dažniausiai sporto klubų paslaugas teikėjų užduodamus klausimus.

          Kokie teisės aktai reglamentuoja sporto klubo paslaugų sveikatos saugą?

Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai yra išdėstyti Lietuvos higienos normoje HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos  saugos reikalavimai“.

          Kokį išsilavinimą turi turėti asmuo, vedantis treniruotes ?

Pratybas (užsiėmimus, treniruotes) vedantys asmenys turi turėti specialųjį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą (sporto krypties aukštąjį išsilavinimą) ar Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą.

          Kokie higienos reikalavimai keliami sporto patalpų grindims ?

Persirengimo, dušo, tualeto patalpų grindų danga turi būti lygi, neslidi ir tinkama valyti drėgnu būdu (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų).

          Kokios temperatūros vanduo turi būti tiekiamas į sporto klubo patalpas?

Karšto vandens temperatūra čiaupe turi būti ne žemesnė kaip 50 °C , šalto – ne aukštesnė kaip 20 °C.

         Ar būtina atlikti vandens tyrimą jei  buvo vykdomi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija?

Papildomi vandens tyrimai atliekami, kai vandens tiekimo sistema pradedama naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos ar remonto, taip pat kai diagnozuojama susirgimų legionelioze.

         Kaip dažnai turi būti pakeliama karšto vandens temperatūra?

Karšto vandens tiekimo sistemoje kas 3 mėnesius vandens temperatūra profilaktiškai turi būti pakeliama iki 66 °C temperatūros ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min..

          Kokią informaciją reikia pateikti sporto klubų paslaugų vartotojams?

Prieš teikiant paslaugas, sporto klubo paslaugų teikėjas vartotojui privalo suteikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas, saugų įrangos, inventoriaus, įrankių naudojimą, su konkrečiomis paslaugomis susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes, vidaus tvarkos taisykles. Šios taisyklės turi būti skelbiamos gerai paslaugų vartotojui matomoje paslaugų teikimo vietoje.

           Kaip registruoti vandens tiekimo sistemos remonto ar profilaktikos darbus?

Vandens tiekimo sistemos remonto ar profilaktikos darbai registruojami profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnale, kuris turi būti saugomas sporto klubo paslaugų teikimo vietoje ne trumpiau kaip 2 metus.

           Kokie reikalavimai dušo ragelių galvučių valymui ir dezinfekcijai?

 Dušo ragelių galvutės valomos ir dezinfekuojamos ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

 

          Specialistė Roma Vilbikienė atkreipia dėmesį, kad nesaugiai teikiamos sporto klubų paslaugos yra žala sveikatai:

  • netinkama vandens sistemos priežiūra sukelia pavojų susirgimų legionelioze plitimui.
  • netinkamai vykdant sporto patalpų, įrenginių priežiūrą, neužtikrinamas saugus paslaugų teikimas, didėja infekcinių ligų perdavimo rizika.
  • Jei sporto treniruotes vedantys asmenys, neturi atitinkamo išsilavinimo, gali pakenkti sportuojančių sveikatai.

       

 

Kontaktai žiniasklaidai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Šiaulių departamento

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus

Vyriausioji specialistė  Roma Vilbikienė

Tel. (8 41) 596384

El. p. [email protected]