Į seminarą-viešąją konsultaciją kviečiami Kauno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikėjai

Data

2016 04 12

Įvertinimas
0
darzelis.jpg

Kviečiame dalyvauti seminare „Svarbiausi Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ pakeitimai“, kuris vyks 2016 m. balandžio 28 d., Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamente, K. Petrausko g. 24, Kaunas (II a. konferencijų salėje). Seminaro pradžia – 13 val.

Seminaro tikslas – išnagrinėti pasikeitusios Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus, aptarti 2014 – 2015 m. valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatus, dažniausiai pasitaikančius pažeidimus, aptarti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę situaciją ir valdymą.

Seminare kviečiame dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovus.

Kontaktinis asmuo – Žydrūnė Viselgaitė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė, el. paštas zydrune.viselgaite@nvsc.lt

 

Kristina Motiejūnaitė 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kauno departamento Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė 
Tel. +370 37 33 16 92
Mob. +370 676 53401 
El. paštas kristina.motiejunaite@nvsc.lt