Gydytojų dėmesiui - kaip pildyti Vaiko sveikatos pažymėjimą

Data

2016 04 22

Įvertinimas
0
_DSC3382 (1).JPG

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas primena ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, kad priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a). Šis reikalavimas įtvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 12 d. įsakyme Nr. V-683 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos t. y. nuo 2016 m. sausio 1 d.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas atkreipia dėmesį, kad minėti reikalavimai taikomi naujai į ugdymo įstaigas priimamiems vaikams.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas primena, minėtos higienos normos reikalavimus privalo vykdyti visos įstaigos, įmonės ir grupės, vykdančios ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, nepriklausomai nuo jų steigėjo.


Kaip pildyti vaiko sveikatos pažymėjimą

Statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ pildymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-1336 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“, 9 punkte nurodyta, kad Vaiko sveikatos pažymėjime turi būti pildoma informacija apie skiepus.

Informacija apie skiepus, t. y. apie tai, ar vaikas yra paskiepytas visais skiepais, kurie yra reikalingi, norint lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas (tymai, raudonukė, poliomielitas)  įrašoma laukelyje „Diagnozė“.

Pavyzdys:

Diagnozė: paskiepytas visais reikalingais skiepais, norint lankyti 
ikimokyklinę ugdymo įstaigą; paskiepytas tik nuo tymų ir raudonukės; nepaskiepytas nė vienu iš reikalingų skiepų, norint lankyti ikimokyklinę ugdymo įstaigą).

Jei vaikas nepaskiepytas esant skiepų kontraindikacijoms, tai privaloma nurodyti (pavyzdys: neskiepytas nuo tymų esant kontraindikacijoms). 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Vilniaus departamento 
Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Biruta Zdanevičienė 
Tel. 8 5 278 0684
El. paštas biruta.zdaneviciene@nvsc.lt