2023-01-31

Geriamojo vandens tiekėjai supažindinti su pasikeitusiu reglamentavimu

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamentas, atsižvelgdamas į tai, kad 2023 m. sausio 12 d. pradėtas taikyti naujas geriamojo vandens tiekimo teisinis reglamentavimas ir siekdamas užtikrinti sklandų jo įgyvendinimą, sausio 31 d. organizavo viešąją konsultaciją geriamojo vandens tiekėjams aktualiais geriamojo vandens saugos išlygų taikymo teisinio reglamentavimo įgyvendinimo klausimais.

2020 m. gruodžio 16 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija). Direktyvos nuostatos į nacionalinę teisę perkeltos naujos redakcijos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu Nr. IX-433 ir šio Įstatymo lydimaisiais teisės aktais, nustatančiais geriamojo vandens saugos išlygų taikymo nuostatas.

Viešojoje konsultacijoje pranešimus skaitė ir į klausimus atsakė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir NVSC VD atstovai, kurie dalyvavo Įstatymo ir Įstatymo lydimųjų teisės aktų projektų rengime.

Renginio metu skaityti pranešimai:

Cheminių (toksinių) rodiklių ribinių verčių nustatymo principai
Geriamojo vandens įstatymo nuostatos dėl saugos išlygų
Aktualūs geriamojo vandens toksiniai (cheminiai) rodikliai
Geriamojo vandens išlygų sąlygų istorija ir geografija. 2006–2022 metai
Leidimo taikyti geriamojo vandens saugos išlygą išdavimo procedūros
Tinkamo taisomųjų priemonių plano parengimas
Informacijos šaltiniai vertinant prašymus išduoti leidimą taikyti trumpalaikę išlygą
Išlygų duomenų reikalavimai