Fejerverkai gali aptemdyti šventinį džiaugsmą / Kaip išvengti nelaimingų atsitikimų

Data

2016 12 23

Įvertinimas
0
file411278556040 (1).jpg

Neseniai pasaulį sukrėtė sprogimas Meksikos pirotechnikos turguje, kuris iki tol buvo laikomas saugiausia tokio pobūdžio prekyviete. Ši skaudi nelaimė dar kartą primena, kad šventiniai fejerverkai – nėra nekalti žaisliukai ir elgtis su jais reikėtų itin atsargiai. Artėjant šventėms primename saugaus elgesio su pirotechnika taisykles.

Apie saugumą vertėtų pagalvoti dar prieš  įsigyjant pirotechnikos gaminių. Net ir pramoninės gamybos petardos gali būti pavojingos, todėl svarbu rinktis kokybiškus gaminius. Perkant pirotechniką būtina atkreipti dėmesį į jos išvaizdą. Ji neturi būti sulankstyta, sudrėkusi ar kitaip pažeista. Prekyba pirotechnika neturint sertifikatų oficialiai uždrausta, tačiau rinkoje kartais vis dar pasitaiko piratinės produkcijos.

Būtinai reikalaukite, kad pardavėjas pateiktų gamintojo kokybės sertifikatą, priešingu atveju rizikuojate įsigyti abejotinos kokybės gaminių, keliančių pavojų sveikatai. Be to, visi pirotechnikos gaminiai turi turėti aiškią instrukciją lietuvių kalba. Jei negalite gauti instrukcijos ar kvalifikuotos pardavėjo konsultacijos, geriau pirkinio atsisakykite. Nepatartina pitotechnikos pirkti internetu, nes tai puikus būdas parduoti neaiškios kilmės ar pasibaigusio galiojimo termino gaminius. Jokių būdu nesprogdinkite savadarbių sprogstamų įtaisų – nežinia, kokios medžiagos panaudotos jų gamybai, todėl sunku numatyti, kaip jie suveiks.

Dauguma nelaimingų atsitikimų su petardomis įvyksta dėl neteisingo elgesio su jomis, kai nepaisoma elementarių saugumo reikalavimų, arba gaminiai naudojami ne pagal paskirtį. Būtina tiksliai laikytis instrukcijų, kurias privalomai turi visi pirotechniniai žaislai.

Pirotechnikos gaminių sudėtyje yra daugiakomponentinių mišinių, kurie degdami išskiria organizmui kenksmingas medžiagas. Tai viena priežasčių, kodėl fejerverkai leidžiami tik atvirame ore. Kai kurie fejerverkai sprogsta su labai dideliu garsu, kuris ne tik sukelia nemalonius jausmus, bet gali traumuoti klausos aparatą.

Prieš uždegant sprogstamą įtaisą reikėtų pastatyti ant lygaus, kieto pagrindo. Pirotechnikos negalima talpinti į stiklines ar metalines talpas, nes jai sprogus susidarys daugybė aštrių skeveldrų, galinčių sužeisti aplinkinius. Pavojinga uždegant fejerverko degiklį lenktis prie jo. Užsidegę fejerverkas gali traumuoti veidą ir rankas. Reikia pritūpti ir degiklį uždegti ištiestos rankos atstumu. Traumuoti gali ir rankoje laikomas uždegtas fejerverkas. Tai gali įvykti ir su iš pažiūros saugia pirotechnika.

Nepatartina bandyti pakartotinai uždegti nesuveikusio įtaiso – kartais jis gali suveikti pavėluotai. Negalima ardyti nesuveikusių fejerverkų. Kai kurios medžiagos esančios jų mišinių sudėtyje yra labai nuodingos. Panaudotų fejerverkų liekanos gali būti pavojingos sveikatai,  todėl jas būtina pašalinti.

Fejerverkų mėgėjams rekomenduojama įsigyti automobilinį gesintuvą. Taip pat patartina toje vietoje, kur sprogdinate pirotechniką, turėti didelę talpą su vandeniu, kur galima būtų įmesti smilksančias pirotechnikos liekanas. Ištikus nelaimei, uždėkite švarų tvarstį ant pažeistos ar nudegusios vietos ir nedelsiant gabenkite nukentėjusįjį į gydymo įstaiga. Esant rimtam sužeidimui geriau skambinti bendruoju pagalbos numeriu ir kviesti greitąją medicinos pagalba.

 

Ina Venslovienė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 389) 61 941

El. p. [email protected]

 

Kontaktai žiniasklaidai

Elvyra Sabalytė

Tel. (8 389) 61 941

El. p. [email protected]

Kaip išvengti nelaimingų atsitikimų naudojant pirotechniką?

Artėjant šventėms, labai aktualus tampa pirotechnikos priemonių naudojimo klausimas, nes kiekvienais metais šventinę nuotaiką aptemdo nelaimės – neatsargus suaugusiųjų, vaikų elgesys su pirotechnikos priemonėmis smarkiai sutrikdo sveikatą, sunkiai sužaloja.

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato civilinės paskirties pirotechnikos priemonių (toliau – civilinės pirotechnikos priemonės) skirstymą, jų apyvartos teisinius pagrindus ir kontrolę, saugos kontrolės tvarką, licencijavimą, organizacijų, kurių veikla susijusi su civilinėmis pirotechnikos priemonėmis, teises ir pareigas.

Civilinės pirotechnikos priemonės pagal Įstatymą apibrėžiamos, kaip gaminiai specialiai skirti naudoti pramogai, žemės ūkyje, transporto srityje, buityje, pramonėje ar kuriant filmus, televizijos laidas, teatralizuotus vaidinimus ir kitose civilinėse srityse, kuriuose yra sprogstamųjų medžiagų ar sprogstamųjų medžiagų mišinio karščiui, šviesai, garsui, dujoms, dūmams ar tokių efektų deriniui gauti vykstant savaime besitęsiančiai egzoterminei reakcijai.

Civilinės pirotechnikos priemonės pagal paskirtį ir pavojingumą skirstomos į:

1) fejerverkus;

2) teatrines pirotechnikos priemones;

3) kitas pirotechnikos priemones.

Dažniausiai žmonės iš civilinės pirotechnikos priemonių naudoja fejerverkus, kurie pagal pavojingumą yra skirstomi į keturias kategorijas (nuo F1 iki F4).

Primename, kad pirmos kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys; antros kategorijos fejerverkus – ne jaunesni kaip 16 metų asmenys; trečios kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, ketvirtos kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti tik pirotechnikai. Naudojant civilines pirotechnikos priemones, būtina laikytis šių priemonių naudojimo instrukcijų reikalavimų.

Civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) draudžiama platinti arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų ir naudoti tokiu pačiu atstumu nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose. Civilines pirotechnikos priemones drudžiama naudoti ne pagal paskirtį ir nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku. Taip pat yra draudžiama naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones: kurių garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs; kurios yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeistos, deformuotos, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų; asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir (ar) naudoti; neblaiviems asmenims arba asmenims, apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų; gaminti, naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, pažeidžiant šio įstatymo nustatytus reikalavimus; naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurios neatitinka reikalavimų, numatytų derinamuosiuose Europos Sąjungos teisės aktuose bei jų įgyvendinamuosiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nustatančiuose ženklinimą atitikties ženklu CE, ir nėra tinkamai paženklintos.

Kiekviena Lietuvos Respublikoje pagaminta ar platinama civilinė pirotechnikos priemonė, išskyrus transporto priemonių pirotechnikos priemones, turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba matomai, aiškiai ir nenutrinamai įrašytas gamintojo pavadinimas ir adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju (nurodomas vienintelis gamintojo kontaktinis centras), jeigu gamintojas nėra įsisteigęs valstybėje narėje, importuotojo pavadinimas ir adresas, kuriuo galima susisiekti, registruotas prekės pavadinimas (ženklas), tipas, jos registracijos numeris, civilinės pirotechnikos priemonės, partijos ar serijos numeris, kategorija, pirotechninio mišinio bendra masė, amžius, nuo kurio galima įsigyti atitinkamą pirotechnikos priemonę, gaminio naudojimo instrukcija, mažiausias saugus atstumas iki pirotechnikos priemonės ją naudojant (jeigu priemonė skirta naudoti tik lauke ar gaminio konstrukciniai ypatumai nustato tokią būtinybę), pagaminimo metai. Papildomai civilinių pirotechnikos priemonių naudojimas (jeigu reikia) gali būti pavaizduotas grafiškai.

Pastebėjus tokius pažeidimus, kai pirotechnikos gaminiai naudojami draudžiamu paros metu, reikėtų kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112. Dėl tokio elgesio pažeidėjams gresia įspėjimas arba bauda nuo 14 iki 28 eurų su pirotechnikos gaminių konfiskavimu arba be jo (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 176¹ str.).

Nelaimingų atsitikimų naudojant pirotechniką galima išvengti jei:

naudodami fejerverkus gyventojų susibūrimo vietose, nenukreipsite jų į žmones;
pirotechnikos priemones statysite tik ant lygaus, nedegaus paviršiaus;
prieš uždegdami, nukreipsite jas į viršų ir atsitrauksite saugiu atstumu;
neleisite pirotechninių gaminių sprogdinti vaikams;
neiššovus pirotechniniui gaminiui, nesiartinsite prie jo mažiausiai 15 minučių arba tiek, kiek nurodyta naudojimo instrukcijoje;
nebandysite jo ardyti arba uždegti iš naujo;
neužsidegusį ar neiššovusį gaminį panardinsite į vandenį, įdėsite į maišelį ir išmesite į šiukšlių konteinerį.

Kad Naujųjų metų naktį neatsargiai paleistos pirotechnikos priemonės nesukeltų gaisrų, balkonuose nepalikite degių, greitai užsiliepsnojančių medžiagų, o įstiklintus balkonus sandariai uždarykite.

 

Informacija parengta pagal

http://www.vpgt.lt/go.php/lit/Saugus-elgesys--saugi-svente/3762

 

Raimundas Raibužis

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Telšių departamento
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Tel. (8 444) 60 307
El. paštas: [email protected]