Dėl triukšmo prevencijos veiksmų plano

Data

2018 11 15

Įvertinimas
1
triuks.jpg

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius sudarė darbo grupę triukšmo prevencijos veiksmų planui parengti. Darbo grupės veikloje dalyvauja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Klaipėdos departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas Raimundas Grigaliūnas.

Darbo grupės nariai 2018 m. lapkričio 12 d. susirinko į antrąjį susitikimą, kurio metu buvo išklausyta informacija apie triukšmo monitoringo programą 2017–2021 metams, pristatyta uosto įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų apžvalga, pateikti pasiūlymai triukšmo prevencijos planui.

NVSC Klaipėdos departamentas yra išanalizavęs Klaipėdos miesto 2012–2017 metų triukšmo monitoringo ataskaitas, gyventojų skundus bei teritorijų planavimo dokumentuose suplanuotas triukšmą mažinančias priemones. Siekiant sumažinti triukšme gyvenančių žmonių, ugdomų mokinių, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydomų pacientų skaičių, vadovaudamiesi Triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymo ir patvirtinimo bei juose nustatytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo“, pasiūlėme į Klaipėdos miesto triukšmo prevencijos veiksmų planą įrašyti teritorijų planavimo priemones, problemines triukšmo atžvilgiu vietas ir numatyti įvairiapuses triukšmo mažinimo priemones Klaipėdos mieste.

 

Kontaktai žiniasklaidai

Raimundas Grigaliūnas

Tel. Nr. (8 46) 48 50 82

El. p.: [email protected]