Bus vertinama, ar projektuojant statinius atsižvelgta į sveikatos rizikos veiksnius

Data

2017 01 18

Įvertinimas
0
ID-100395323.jpg

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas) pažymi, jog nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

NVSC departamentai, vadovaudamiesi šio reglamento nuostatomis, informacinėje sistemoje „Infostatyba“ tikrina projektų sprendinius siekdami užtikrinti, kad nebūtų pažeisti visuomenės sveikatos saugos reikalavimai dėl triukšmo, kvapų, cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato ir kiti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimai.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ilgai veikiant triukšmui, kvapams ir kitiems veiksniams, darantiems įtaką sveikatai, galimas neigiamas poveikis visuomenės sveikatai bei gyvenimo kokybei. Pavyzdžiui, netgi tiesiogiai nepadarydamas žalos sveikatai kvapas, gali sukelti pykinimą, nemigą ir diskomfortą. Labai stiprus kvapas gali dirginti nosį, sergantiems astma ar kitomis kvėpavimo takų ligomis žmonėms gali sukelti ar paaštrinti ligų simptomus ir veikti kaip stresą sukeliantis faktorius. Veikiant nuolatiniam triukšmui, sukeliama stresinė būklė. Dėl ilgalaikio triukšmo poveikio sukeliama klausos, nervų, širdies ir kraujotakos, virškinimo trakto ir kiti sutrikimai.

Atsižvelgiant į triukšmo, kvapų ir kitų veiksnių, daromą įtaką visuomenės sveikatai, planuojant teritorijas, projektuojant statinius, turi būti įvertinti šie veiksniai ir užtikrinta jų atitiktis Lietuvos higienos normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, kituose visuomenės sveikatos saugos teisės aktuose nustatytoms ribinėms vertėms.

 

Greta Guogienė
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kauno departamento
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 37) 331696
El. paštas [email protected]

Kontaktai žiniasklaidai
Kristina Mikalauskienė
Tel. 8 37 33 16 84
El.paštas [email protected]

 

Nuotrauka iš freedigitalphotos.net