BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo aktualijos

Data

2017 12 22

Įvertinimas
6
Stetoskopas.jpg

Valstybinė visuomenės sveikatos saugos  priežiūra bei jos tikslai

Vienas iš valstybinės visuomenės sveikatos saugos priežiūros tikslų – nustatyti, ar ūkio subjektai laikosi visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) kontrolės metu pirmiausiai vertinama valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos procesų atitiktis higienos normų reikalavimams: ar naudojamos tinkamos priemonės, ar jos naudojamos pagal paskirtį, ar laikomasi dezinfekcinės medžiagos gamintojo naudojimo instrukcijų, ar medicinos prietaisai naudojami pagal instrukcijas ar yra parengti infekcijų kontrolės procedūrų aprašymai. Atliktų patikrinimų  metu nustatomi dažni pažeidimai dėl nevykdomos naudojamos įrangos darbo kontrolės, dėl neužtikrinamos medicinos prietaisų priežiūros: dezinfekcijos, sterilizacijos procesų kontrolės, dėl netinkamo paslaugų procedūrų aprašymo, netinkamos patalpų priežiūros.

Kitas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistų vykdomos valstybinės visuomenės sveikatos saugos  priežiūros tikslas – tai ASPĮ konsultavimas visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais. Dažniausi ūkio subjektų užduodami klausimai yra dėl praktinio higienos normų nuostatų (dėl kurių nepaisymo dažniausiai ir nustatomi pažeidimai) taikymo. Tai - medicinos prietaisų priežiūros, dezinfekcijos, sterilizacijos bei jos procesų kontrolės, aplinkos valymo ir priežiūros, infekcijų kontrolės procedūrų vadovo rengimo.

 

ASPĮ  medicinos prietaisų priežiūros klausimai

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ (HN 47-1:2012) reikalavimais, medicinos prietaisai privalo būti instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi pagal teisės akto „Dėl medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus. Aktuali problema ambulatorines paslaugas teikiančioms ASPĮ yra ta, kad ne visada yra atskiriama, kas tai yra medicinos prietaisų techninė priežiūra, o kas yra techninės būklės patikrinimai. ASPĮ apsiriboja tik medicinos prietaisų techninės priežiūros (techninės priemonės ir veiksmai medicinos prietaiso darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti) atlikimu ir nevykdo medicinos prietaiso gamintojo nustatyta tvarka ir terminais privalomo techninės būklės (prietaiso parametrų patikrinimas ir medicinos prietaiso saugos bandymai) tikrinimo. Pagal minėto teisės akto reikalavimus, jei gamintojas nurodo atlikti medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimus, tokie tikrinimai turi būti atlikti vadovaujantis gamintojo nurodymais ir gamintojo nustatytais terminais, jei gamintojas šio tikrinimo nenumato, tai šio medicinos prietaiso techninės būklės tikrinimas turi būti atliktas vadovaujantis bendrai pripažintomis technikos tikrinimo taisyklėmis, tačiau ne rečiau nei kas dveji metai. Atkreiptinas dėmesys, kad techninės būklės tikrinimą gali atlikti tik tie asmenys ar įmonės, kurie turi Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą tai atlikti.

Odontologines paslaugas teikiančioms ASPĮ nuolat kyla nesusipratimų dėl odontologinių antgalių sterilizavimo. Vis dar vyrauja nuomonė, kad ūkio subjektams sterilizuoti antgalius, jeigu nėra teikiamos HN 47-1:2012 10 priede išvardintos odontologinės procedūros, kurioms atlikti naudojami sterilizuoti antgaliai, nereikia, kad užtenka tik juos valyti ir dezinfekuoti. Tačiau HN 47-1:2012 nustatyta, kad medicinos prietaisai turi būti prižiūrimi vadovaujantis gamintojo instrukcijomis (nepriklausomai nuo atliekamų procedūrų), o tik tuo atveju, jeigu gamintojo instrukcijų (rekomendacijų) nėra, medicinos prietaisai valomi, dezinfekuojami ir sterilizuojami pagal HN 47-1:2012 nustatytus reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, medicinos prietaisai, įsigyti po 2004 metų, privalo turėti gamintojo instrukcijas.

                     

Reikalavimai medicinos prietaisų sterilizacijos procesų kontrolei

Siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų saugą, būtina, kad daugkartinio naudojimo medicinos prietaisų valymo, dezinfekcijos ir sterilizavimo procesai būtų atliekami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir ASPĮ paruoštų procedūrų reikalavimus. Dažnai nustatoma, kad ASPĮ dažnai susiduria su medicinos prietaisų sterilizacijos proceso kontrolės būdų pasirinkimo problema – pasirenkami ne tie sterilizuojamų gaminių krovinių kontrolės metodai ir priemonės, neatliekama pačios sterilizavimo įrangos kontrolė. Teikdami metodinę pagalbą NVSC specialistai akcentuoja, kad, sterilizacijos proceso kontrolės metodo ir priemonių pasirinkimas pagal teisės akto HN 47-1:2012 reikalavimus, priklauso nuo sterilizuojamo krovinio rūšies – ar tai būtų vienalyčių medicinos prietaisų, ar mišrus – akytų gaminių, medicinos prietaisų su kanalais ir ertmėmis, vienalyčių medicinos prietaisų, krovinys. Mažuosiuose sočiųjų vandens garų sterilizatoriuose (LST EN 13060), vienalyčių krovinių sterilizacijos atveju atitinkamais cheminiais indikatoriais kontroliuojamas kiekvienas sterilizuojamas paketas ir pats krovinys, dedant į sunkiausią, sudėtingiausią krovinio paketą atitinkamą cheminį indikatorių bei atliekami pačios įrangos kontrolės testai (Bowie-Dick). Mišrių krovinių atveju, tikrinama su šiam kroviniui pritaikytu 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminiu indikatoriumi, kiekvieno paketo kontrolės bei įrangos kontrolės su Bowie-Dick testu atlikti nebereikia.

 

Kontaktai žiniasklaidai

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus

vyriausioji specialistė Roma Račkauskienė
Tel. (8 41) 596388
El. p.[email protected]