Asmens sveikatos priežiūros paslaugos: į ką atkreipti dėmesį?

Data

2017 03 14

Įvertinimas
0
ID-100296191.jpg

Gydymo įstaigose atliekamos įvairios procedūros, kurių metu pažeidžiama žmogaus oda, medicinos darbuotojai tiesiogiai kontaktuoja su žmogaus krauju ir kitais kūno skysčiais, tad užkrečiamosiomis ligomis užsikrėsti rizikuoja tiek pacientai, tiek patys darbuotojai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai atkreipia dėmesį, kaip turi būti teikiamos gydymo paslaugos, kad nekiltų užkrečiamųjų ligų grėsmė, ir į ką turėtų atkreipti dėmesį patys pacientai, lankydamiesi pas gydytojus. 

Didžiausias dėmesys – rankoms

Medicinos personalo rankos yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių pernešant mikroorganizmus nuo vieno asmens kitam. Mikroorganizmai labai lengvai per rankas pernešami ant aplinkos daiktų, perduodami kolegoms, pacientams, jų šeimos nariams, draugams. Tinkama asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų rankų higiena yra vienas paprasčiausių, veiksmingiausių ir pigiausių būdų, padedančių apsaugoti nuo infekcijų plitimo.

Lankantis pas gydytoją vertėtų atkreipti dėmesį, ar prieš apžiūrą bei įvairias procedūras medicinos darbuotojas plaunasi rankas, dėvi vienkartines pirštines. Viena pirštinių pora turi būti naudojama tik vieno paciento priežiūrai. Atliekant vienam pacientui kelias invazines procedūras, kai liečiamasi su krauju ir ar kūno skysčiais užteršta medžiaga ar paviršiumi, pirštinės turi būti pakeičiamos.

Jei paciento apžiūros metu reikia palikti darbo vietą ar liesti aplinkos daiktus, pirštines darbuotojas turi nusimauti, o paciento priežiūrą tęsti tik užsimovęs naujas pirštines.

Medicinines pirštines darbuotojai turi užsimauti ant sausų, švarių rankų ir jos mūvimos šiais atvejais: atliekant procedūras, kurių metų rankos gali būti užterštos krauju ar kūno skysčiais arba kai rankomis liečiamos gleivinės, atviros žaizdos bei atliekant aseptines invazines procedūras (pvz., sąnarių, kūno ir organų ertmių punkciją, peritoninę dializę, įkišant centrinės venos kateterį ir šlapimo pūslės kateterį ir kt.) ir kitas invazines procedūras, kurių metu yra sąlytis su krauju, steriliais audiniais, gleivinėmis, būtina mūvėti sterilias vienkartines pirštines. Taip pat medicininės pirštinės mūvimos liečiant aplinkos daiktus ir paviršius, suterštus krauju ar kūno skysčiais.

Raginame atkreipti dėmesį ir į tai, kad darbo metu visų darbuotojų, teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas ir liečiančių pacientus, medicinos priemones, prietaisus, rankų oda turi būti sveika, nagai sveiki ir tik natūralūs, trumpai ir apvaliai nukirpti, nelakuoti. Rankų papuošalai bei laikrodžiai darbo metu turi būti nuimti, nes po nagais, rankų papuošalais gali prisirinkti mikroorganizmų, kurie gali tapti įvairių užkrečiamųjų ligų priežastimi.

Medicininių atliekų tvarkymas

Labai svarbus veiksnys užtikrinant visuomenės sveikatos saugą – tinkamas medicininių atliekų tvarkymas. Medicininės atliekos – tai žmonių sveikatos priežiūros (gydymo, diagnostikos, reabilitacijos, slaugos, ligų prevencijos, teismo medicinos ekspertizės) ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos.

Primename, kad visose sveikatos priežiūros įstaigose turi būti parengtos ir patvirtintos medicininių atliekų tvarkymo procedūros. Kadangi ši procedūra prasideda nuo atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje, visi medicinines atliekas tvarkantys darbuotojai turi būti išklausę higienos įgūdžių mokymo programą.

Ar asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugos pakankamai saugios?

Tenka pripažinti, kad beveik penktadalis asmens sveikatos priežiūros įstaigų nepaiso higienos normų reikalavimų. Iš viso Lietuvoje 2016 m. patikrintos 3087 asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Patikrinimai, kurių metu nustatyti pažeidimai, sudarė 18 proc. Tai šiek tiek mažiau nei ankstesniais metais – 2015 m. tokie patikrinimai sudarė 19 proc.

Alytaus apskrityje 2016 m. patikrinta 218 gydymo įstaigų (poliklinikų, gydytojų specialistų, odontologų kabinetų, ligoninių ir kt.). Pažeidimai nustatyti 28 patikrinimų metu (tai sudaro 13 proc. nuo bendro visų patikrinimų skaičiaus).

Dažniausiai pažeidimai nustatyti vertinant infekcijų kontrolės, medicininių atliekų tvarkymo, patalpų ir įrangos priežiūros reikalavimų laikymąsi.

Pavyzdžiui, Alytuje pažeidimai, susiję su netinkamu medicinos prietaisų valymu, dezinfekcijos ir sterilizacijos procesu, sudarė 20 proc. visų pažeidimų, su netinkama patalpų ir įrangos priežiūra – taip pat 20 proc. Medicininių atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimai sudarė  15 proc. visų pažeidimų.

Pastebėję, kad medicinos darbuotojai teikdami sveikatos priežiūros paslaugas nesilaiko minėtų higienos reikalavimų, pasidomėkite, kodėl. Apie atvejus, kai atsisakoma suteikti informaciją ir paslaugas teikti tinkamai, galite pranešti atitinkamam Nacionalinio visuomenės sveikatos centro departamentui pagal apskritį. 


Alytaus departamento
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus
vyriausioji specialistė
Dainora Ramonienė 
Tel. 8 (315) 51 200
El. p. dainora.ramoniene@nvsc.lt