Ar jūsų sporto klubas teikia saugias paslaugas?

Data

2017 12 05

Įvertinimas
0
Nuotrauka iš pixabay.com
Nuotrauka iš pixabay.com

Didėjanti sporto klubų įvairovė ir lankytojų gausa patvirtina, kad Lietuvos gyventojų dėmesys gerai savijautai ir sveikatai auga kiekvienais metais. Per vienuolika 2017 m. mėnesių Vilniaus apskrityje sporto klubams buvo išduoti 9 leidimai-higienos pasai (LHP).

LHP įrodo, kad sporto klubų lankytojams teikiamos saugios ir kokybiškos paslaugos, tai reiškia, kad jus treniruoja tik kvalifikuoti treneriai, sportavimo įranga yra techniškai tvarkinga ir naudojama tik pagal gamintojo nustatytas instrukcijas, o patalpose užtikrinta švara ir sauga.

Būtinas LHP

Sporto klubo paslaugų veikla gali būti vykdoma tik turint šiai veiklai išduotą LHP, kuris įrodo, kad paslaugos teikėjas sudarė klientams saugias sąlygas, atitinkančias Lietuvos Respublikos higienos normoje HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (HN 123:2013) nustatytus reikalavimus. Vilniaus apskrityje LHP išduoda Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento (NVSC) specialistai, įvertinę veiklos sąlygų atitikimą visuomenės sveikatos saugos teisės aktams.

Ką privalo žinoti kiekvienas sporto klubo lankytojas?

Prieš sudarant paslaugų teikimo sutartį pasirinktame sporto klube, iš aptarnaujančio personalo turite gauti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas, turite būti supažindinti, kaip saugiai naudotis įranga, taip pat su galima rizika jūsų sveikatai (galimos traumos neteisingai naudojant įrangą, atliekant pratimus grupinių užsiėmimų metu ar individualiai).

Kiekvienas sporto klubas turi savo vidaus tvarkos taisykles, su kuriomis jūs taip pat turite būti supažindinti prieš sutarties pasirašymą. Šios taisyklės turėtų būti paskelbtos jums gerai matomoje paslaugų teikimo vietoje (pvz.: ant sporto salės sienos, prie įėjimo į persirengimo patalpą), kad kilus neaiškumams visada galėtumėte jas perskaityti.

Kiekvienam lankytojui, kuris naudojasi trenerio pagalba ar lanko grupines treniruotes, privalo būti suteiktos profesionalios paslaugos. Jeigu abejojate dėl trenerio profesionalumo, galite pasiteirauti ar jis turi specialųjį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą (sporto krypties aukštąjį išsilavinimą) ar Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą. Pratybas gali vesti tik šiuos leidimus turintis asmuo. Praktikoje pasitaiko atvejų, kai pratybas veda asmenys, turintys tik sertifikatus, tačiau pagal HN 123:2003 sertifikatų nepakanka.

Įrenginiais (pvz., treniruokliais) turite naudotis pagal gamintojo instrukcijas, kurios turi būti laikomos sporto klubo paslaugų teikimo vietoje. Dažniausiai tai būna lipdukai ar paveikslėliai-instrukcijos ant treniruoklių, kuriuose aprašyta, kaip naudotis įranga, taip pat vis dažniau sporto klubai pasirenka mobiliąsias programėles, kuriose, įvedus treniruoklio duomenis, pasirodo filmukas ar tekstas, su įrenginio instrukcija. Jeigu ant treniruoklių nėra jokios instrukcijos, kreipkitės į aptarnaujantį personalą, kad jums ją pateiktų.

Sporto klubo paslaugų teikimo vietoje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys. Todėl rekomenduojame pasidomėti kurioje vietoje jis yra, kad žinotumėte, kur ieškoti susižeidus.

Dažnai sporto klubų lankytojai būna nepatenkinti dėl dušų ir tualetų inventoriaus kiekio, todėl NVSC specialistai atkreipia dėmesį, kad dušo patalpoje turi būti vienas dušo ragelis skirtas 5 persirengimo vietoms, tualete – vienas unitazas ir viena praustuvė skirta 30 persirengimo vietų, o persirengimo patalpoje – ne mažiau kaip vienas plaukų džiovintuvas skirtas 10 persirengimo vietų.

Sporto klubo patalpos, įrenginiai, inventorius turi būti švarūs, valomi paslaugų teikėjo nustatyta tvarka. Taip pat patalpose, kuriose vyksta pratybos, turi būti įrangos, įrenginių, inventoriaus valymui skirtų valymo priemonių, kuriomis, esant poreikiui, galėtumėte pasinaudoti.

Praneškite apie pastebėtus pažeidimus

Pasitikrinti, ar jūsų sporto klubas atitinka visus šiuos reikalavimus. Ar jam išduotas LHP galite pasitikrinti čia

NVSC specialistai ragina nedelsiant pranešti apie nesaugiai teikiamas paslaugas ir kitus pažeidimus.

 

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus

vyr. specialistė Ilona Bogdevičiūtė

Tel. (8 5) 264 9674

El. p. [email protected]

 

Kontaktai žiniasklaidai 
Austina Vžesniauskaitė
Tel. 8 677 85573
El. p. [email protected]