Ar būtini ikimokyklinėse ugdymo įstaigose patalpų oro gerinimo įrenginiai?

Data

2017 12 04

Įvertinimas
0
b50d4133456425.56ab958b6081c.jpg

Intensyvėjantis pramonės ir technologijų vystymasis kasdien pasiūlo naujų prietaisų, priemonių, gerinančių patalpų oro kokybę. Šiais pasiūlymais susidomi ir ugdymo įstaigos bei ugdymo įstaigų auklėtinių tėvai.

Prieš įsigyjant bet kokį prietaisą, skirtą patalpų oro kokybei gerinti, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) specialistai atkreipia dėmesį, kad visų pirma reikia įvertinti ugdymo įstaigos – grupių žaidimo, miegamojo / poilsio patalpų – mikroklimatą, įvertinant ar patalpų vėdinimas yra pakankamas, o anglies dvideginio koncentracija neviršija nustatytų leidžiamų dydžių.

Reikalavimus nustato teisės aktai

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, nustato, kad pastate ir (ar) patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios mikroklimato bei oro kokybės parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo ir (ar) oro kondicionavimo sistemos, kad jose būtų galima palaikyti šioje higienos normoje nustatytus mikroklimato bei Lietuvos higienos normos HN 35:2007 ,,Didžiausia leidžiamų cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“, nustatytus oro kokybės parametrus. 

Patalpų oro kokybę lemia tinkama priežiūra

NVSC specialistai pabrėžia, kad oro kokybę patalpose lemia patalpų priežiūra – valymas, vėdinimas ir palaikomas tinkamas mikroklimatas.

Vadovaujantis HN 75:2016 reikalavimais, patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo  veikla, santykinė oro drėgmė šaltuoju metų laiku turi būti 35–60 proc., šiltuoju metų laiku – 35–65 proc., oro judėjimo greitis šaltuoju metų laiku – ne didesnis kaip 0,15 m/s, šiltuoju metų laiku – ne didesnis kaip 0,25 m/s, taip pat turi būti numatytas natūralus ir (ar) mechaninis vėdinimas. Grupių žaidimų, miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse turi būti numatyta natūralaus vėdinimo per atidaromus langus galimybė.

HN 75:2016 nurodoma, kad grupių žaidimų, miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse anglies dvideginio koncentracija neturi viršyti 2745 mg/m3 (1500 ppm).

Dėmesys – gamintojo rekomendacijoms

Įsigyjant prietaisą, skirtą oro kokybei patalpose pagerinti (oro drėkintuvą, sausintuvą, jonizatorių ar pan.), svarbu atsižvelgti į gamintojo rekomendacijas, kokios paskirties patalpose šis įrenginys gali būti naudojamas. Įrenginys turi turėti naudojimo instrukciją, kurioje būtų pateikta informacija apie tinkamą jo priežiūrą, valymą, filtrų keitimą ir pan.

NVSC specialistai nurodo, kad dėl patalpų oro tyrimų / matavimų atlikimo, galima kreiptis į bet kurią tokius tyrimus atliekančią laboratoriją.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Šiaulių departamento

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus

vedėjo pavaduotoja Danguolė Jočienė

tel. (8 41) 59 63 83

el. p. [email protected]