Aptartos vaikų darželių saugos aktualijos

Data

2018 12 13

Įvertinimas
0
DSC_0455.JPG

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2018 m. gruodžio 11 d. organizavo skirtingų institucijų pasitarimą dėl Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimo, kuriame buvo aptartos vaikų darželių saugos aktualijos bei pateikti daugiau nei mėnesį nuo 2018 m. rugsėjo 25 d. iki 2018 m. spalio 18 d. trukusio didžiausio masto iki šiol vykdyto Vaikų ugdymo įstaigų ir švietimo paslaugų tiekėjų saugos sveikatai vertinimo Vilniaus mieste rezultatai (perpildytos grupės, darželiai, dirbantys be leidimų-higienos pasų ar nesilaikantys juose nurodytų sąlygų, netinkama su vaikais dirbančių auklėtojų kvalifikacija, nesaugios vaikų žaidimų aikštelės ir kitos specialistų užfiksuotos problemos). Taip pat aptartos ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų patalpų oro taršos asbestu šalinimo plano parengimo bei įgyvendinimo gairės.

Pasitarime dalyvavo ir galimų problemų sprendimo būdų ieškojo visų suinteresuotų institucijų atstovai: Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacijos.

Daug dėmesio diskusijoje buvo skirta vaikų darželiuose perpildytoms grupėms bei nesaugioms vaikų žaidimų aikštelėms (šios problemos ypač aktualios Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose). Vilniaus miesto savivaldybės atstovai pabrėžė, kad nepaisant to, kad vaikų žaidimų aikštelių įrengimui ir priežiūrai šiuo metu skiriama itin daug dėmesio (atliekama žaidimų aikštelių patikra, demontuojami nesaugūs žaidimų įrenginiai, perkami nauji įrenginiai), kitais metais ir toliau vaikų žaidimų aikštelių saugos užtikrinimui bus skiriamas finansavimas. Nors Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje bei Sveikatos apsaugos viceministras akcentavo, kad įsisenėjusią grupių perpildymo problemą būtina spręsti ir higienos normų reikalavimai turi būti besąlygiškai vykdomi, Vilniaus miesto savivaldybės atstovai šiuo metu nematė galimybės vaikų skaičiaus mažinimui grupėse teigdami, kad faktinis vaikų lankomumas yra apie 70 proc., tad sąrašinis vaikų skaičius jų manymu, gali būti didesnis nei numato higienos norma. Nepaisant to, kad grupių perpildymo problema yra itin aktuali tik Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose, Nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacijos pirmininkė taip pat pateikė pasiūlymus dėl susidariusių problemų sprendimų.

Pasitarime NVSC Vilniaus departamento atstovė supažindino dalyvius su ikimokyklinių įstaigų taršos asbestu problemos mastu ir paragino Vilniaus miesto savivaldybę parengti asbesto šalinimo iš ugdymo įstaigų planą, taip pat pažadėjo pateikti rekomendacijas, kurios padėtų sumažinti vaikų darželių patalpų oro užterštumą asbestu (svarbiausios iš jų: visų asbesto šaltinių inventorizacija, saugus asbesto pašalinimas ir profesionalus vėdinimo kanalų išvalymas).

 

Kontaktai žiniasklaidai

Justina Butenienė

Tel.+370 659 51199

El. p. [email protected]