Aktuali informacija ūkio subjektams, renkantis patalpas licencijuojamai veiklai vykdyti

Data

2018 02 02

Įvertinimas
4
13339_d4ffb9c010587e2266462a8b72e8a82a.jpg

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas informuoja, jog nuo 2018 m. sausio 30 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Dėl statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo redakcija, patvirtinta LRV 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178.

Lengvinamos sąlygos gauti leidimą-higienos pasą

Šio teisės akto pakeitimais siekiama palengvinti naštą verslui, numatant išimtis patalpų paskirčiai, kuriose vykdomai veiklai yra reikalinga licencija (leidimas-higienos pasas). Atkreipiame dėmesį, kad nutarimas supaprastina veiklos pradžią tik šioms Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme numatytoms veiklos rūšims, kurioms reikalingas leidimas-higienos pasas: vykdantiems ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros ir kitos asmens sveikatos priežiūros, ikimokyklinio, bendrojo lavinimo, vaikų neformaliojo švietimo mokyklų, stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veiklą; teikiantiems grožio, soliariumų, sporto klubų, pirčių, saunų ir skalbyklų paslaugas bei užsiimantiems kosmetikos gaminių (kvepalų ir tualeto priemonių) gamyba.

Kosmetikos gamintojams lengvinamos sąlygos pradėti verslą

Sudarytos palankesnės sąlygos pradėti verslą gyvenamosios paskirties pastatuose ar patalpose, nepakeitus paskirties, nedarant žalos patalpų bendrasavininkams ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, pvz.: kosmetikos gaminių gamyba užsiimantys ūkio subjektai galės pradėti verslą gyvenamosios paskirties patalpose, jei šią veiklą vykdys ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudos potencialiai pavojingų įrenginių (tai darbo priemonės (darbui naudojamos mašinos, įrengimai, įrenginiai, aparatai, prietaisai ar įrankiai) ir kiti įrenginiai, kuriuos naudojant kyla pavojus darbuotojų ir kitų žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai ar turtui dėl juose sukauptos energijos bei vykstančių procesų ir kuriems reikalinga įstatymo nustatyta priežiūra. Įrenginiams priskiriami jų valdymo, signaliniai, blokavimo ir saugos įtaisai ir kontroliniai matavimo prietaisai).

Svarbi informacija ketinantiems užsiimti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo veikla

Atkreipiame dėmesį, jog ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinio ugdymo veiklai skirtos patalpos turi būti įrengtos ne aukščiau kaip 2-ajame pastato aukšte gyvenamosiose ir negyvenamosiose patalpose (viešbučių, administracinė, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų).

Veiklos sritys, kurioms išimtys nebus taikomos

Teisės aktas išimčių nenumato tik: ligoninių, profesinių ir aukštųjų mokyklų ugdymo veikla užsiimantiems ūkio subjektams bei apgyvendinimo (viešbučių, motelių, svečių namų, kurortų sanatorijų, kurortų reabilitacijos centrų, kempingų, turizmo centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės namų), baseinų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugas teikiantiems ūkio subjektams.

 

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistė

Ieva Lebednikienė

Tel. (8 5) 264 9670

El. p. [email protected]

 

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistė

Reda Radavičiūtė

Tel. (8 5) 264 9653

El. p. [email protected]

 

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistė

Rūta Maceinaitė

Tel. (8 5) 264 9660

El. p. [email protected]

 

Kontaktai žiniasklaidai 
Austina Vžesniauskaitė
Tel. 8 677 85573
El. p. [email protected]