Aiškinamasi, kokios cheminės medžiagos galėjo pasklisti avarijos „Achemoje“ metu (papildyta AAD informacija)

Data

2019 12 11

Įvertinimas
2
laura-vinck-Hyu76loQLdk-unsplash.jpg

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (AAD) 2019-12-11 paskelbė, kad Jonavos aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai nustatė, kad gamykloje įvyko nenumatytas teršalų išmetimas į aplinkos orą. Pagrindiniai į orą išsiskyrę teršalai – azoto oksidai.

Išsamesnė AAD informacija

2019-12-11

Šiandien (2019-12-11) Jonavoje  iš bendrovės „Achema“ dėl technologinių sutrikimų į orą išmesta cheminių medžiagų, kurias vėjas nunešė nuo Jonavos Ukmergės link.

Pagal AB „Achema“ avarinio plano duomenis, pagrindinė įmonės veikla – azoto trąšų, birių trąšų mišinių, skystų trąšų kambario ir lauko augalams, amoniako, amoniakatų, amonio salietros, karbamido, karbamido ir amonio salietros tirpalo, formalino, karbamidinių formaldehidinių dervų, metanolio, polivinilo acetato emulsijos, nekoncentruotos azoto rūgšties, bazinio aliuminio sulfato tirpalo, deguonies, azoto, angliarūgštės, sauso ledo, vandens emulsinių dažų, įvairių klijų gamyba ir prekyba.

AB „Achema“ turi leidimą į aplinką  išmesti 38 chemines medžiagas, iš jų reikšmingiausios, kurių didžiausi kiekiai leidžiami išmesti  į aplinkos orą, yra   azoto oksidai, sieros dioksidas, amoniakas,  karbamidas, metanolis. Šios medžiagos nėra pavojingos (nepasižymi lėtiniu mutageniniu, kancoreogeniniu poveikiu), pasižymi kvėpavimo takus, gleivines, odą dirginančiu poveikiu, kuris praeina, nutraukus kontaktą su minėtomis medžiagomis.  

Šiuo metu laukiama duomenų iš aplinkos apsaugos pareigūnų, kokias medžiagas ir kokias jų koncentracijas nustatė aplinkos ore. Pavojingo objekto AB „Achema“ išorės avariniame plane nurodyta, kad didžiausia galima taršos zona esant ypač didelio masto avarijai gali siekti 13 km. Todėl šioje zonoje gyvenantiems asmenims, ar žmonėms, kurie savo gyvenamojoje aplinkoje jaučia specifinį acto, karbamido kvapą, tol, kol nėra tikslių duomenų apie aplinkos oro taršą, rekomenduojame laikytis atsargumo principo ir kuo mažiau laiko praleisti lauke, patalpose sandariai uždaryti langus, išjungti mechanines vėdinimo ar rekuperavimo sistemas, sunegalavus, nedelsiant kreiptis į šeimos gydytoją.
Informacija apie situaciją bus nuolat atnaujinama.

 

Kontaktai žiniasklaidai
Lina Grinytė-Jauniškienė
Mob. tel. 8 659 56 255
El. paštas [email protected]