2019 m. pradedama planinė valstybinė triukšmo kontrolė

Data

2018 12 06

Įvertinimas
0
triuksm6.jpg

Žmogaus ir visuomenės sveikata yra viena svarbiausių visuomenės vertybių. Triukšmas yra vienas iš visuomenės sveikatos rizikos veiksnių, kurie daro neigiamą įtaką visuomenės sveikatai. Jis žmones veikia tiek fiziologiškai, tiek psichologiškai, turi neigiamos įtakos mūsų sveikatai bei trukdo kasdienei veiklai, miegui, poilsiui, mokymuisi ir bendravimui. Ilgalaikis triukšmas gali sukelti tokius sveikatos sutrikimus kaip, pavyzdžiui, padidėjęs kraujospūdis, širdies ir kraujotakos sistemos ligos.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) vykdo Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytų triukšmo šaltinių (įrenginių, inžinerinių statinių ir sistemų, vykdomos ūkinės veiklos ir jos lemiamo triukšmo), išskyrus triukšmo šaltinius, kurių triukšmo kontrolė pagal šį įstatymą yra pavesta kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, valstybinę triukšmo kontrolę.

Nuo 2019 m. NVSC vykdys taršos integruotos prevencijos kontrolės (TIPK) leidimus turinčių ūkio subjektų, kurie savo veikloje naudoja stacionarius triukšmo šaltinius, planinę valstybinę triukšmo kontrolę. Aplinkos apsaugos agentūrai pateikus informaciją apie TIPK leidimų išdavimo sąlygas, susijusias su triukšmo valdymu, kiekvienas ūkio subjektas bus įvertintas pagal Planinės valstybinės triukšmo kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklėse nustatytus rizikos vertinimo kriterijus. Sudarytas metinis planinės valstybinės triukšmo kontrolės planas bus skelbiamas NVSC interneto svetainėje.

NVSC, kaip ir iki šiol, nagrinės skundus ir prašymus dėl ūkio subjektų stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo. NVSC 2017 m. gavo 302 skundus dėl ūkio subjektų keliamo triukšmo (pavyzdžiui, pareiškėjai skundėsi dėl ūkio subjektų įrengtų vėdinimo sistemų, taip pat dėl autotransporto ar viešojo maitinimo įstaigų keliamo triukšmo). Išnagrinėjus skundus nustatyta, kad iš jų 20 proc. buvo pagrįsti.

Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. NVSC atlieka valstybinę triukšmo kontrolę ir dėl triukšmo šaltinių, kurių valdytojais yra ne ūkio subjektai, skleidžiamo triukšmo (tik gavus asmenų motyvuotų prašymų ir skundų dėl Triukšmo valdymo įstatymo ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymo ar pažeidimo, susijusio su triukšmo šaltinių skleidžiamu triukšmu), išskyrus paties asmens keliamo ir jį veikiančio triukšmo, žmonių bei gyvūnų keliamo triukšmo, triukšmo darbo vietose ir transporto priemonių viduje esančio triukšmo, buitinių įrenginių (prietaisų) keliamo triukšmo vertinimo atvejais.

Iki 2018 m. gruodžio 1 d. NVSC gavo iš viso 320 skundų dėl stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo, iš jų – 22 proc. pagrįsti.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai

Vilda Bajoriūnienė

Tel. (8 659) 391 26

El. p. [email protected]