Kokius privalomus dokumentus pareiškėjas privalo pateikti norint gauti leidimą-higienos pasą (LHP)?

1. Nustatytos formos paraišką gauti leidimą-higienos pasą (LHP);
2. fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
3. dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, arba jo kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai patalpos pareiškėjui priklauso nuosavybės teise;
4. patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas (šis reikalavimas netaikomas nesudėtingiems statiniams)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-13