Kopijuoti Kopija - Sąlytį turėjusių asmenų anketa

Primename, kad asmuo, turėjęs sąlytį su asmeniu, turėjusiu sąlytį su sergančiuoju COVID-19 („kontakto kontaktas“), rizikos neturi.

  • *

    Ar COVID-19 susirgęs asmuo, su kuriuo Jūs turėjote sąlytį, pranešė apie jus epidemiologinį tyrimą atliekančiam NVSC specialistui telefonu arba užpildydamas anketą NVSC interneto svetainėje? (tai sužinoti galite susisiekęs su asmeniu)

    Taip

    Ne

    0
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-22