Per kiek laiko išduodamas leidimas veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis?

Per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos, kurios reikia leidimui gauti,  pateikimo dienos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-31