Kaip įrodyti įmonės ir atsakingo asmens kompetenciją?

Įmonėje turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už veiklą susijusią su nuodingosiomis medžiagomis. Atsakingo asmens kompetencija įrodoma pateikiant dokumentus (dokumentų kopijas), patvirtinančius, kad atsakingas asmuo yra: - įgijęs chemijos, chemijos ir procesų inžinerijos, medicinos, farmacijos ar visuomenės sveikatos studijų krypčių aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą, arba - turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą pagal asmenų, kurie vykdo veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, mokymo sveikatos klausimais programą, arba - turi veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo patirties.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-31