Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti leidimą veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis?

1. Nustatytos formos prašymą; 2. Asmens atstovavimą patvirtinantį dokumentą, jeigu asmuo veikia per jam atstovaujantį asmenį;  3. Dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti su nuodingosiomis medžiagomis susijusi veikla, išskyrus tuos atvejus, kai patalpos pareiškėjui priklauso nuosavybės teise;  4. Kiekvienos planuojamos gaminti, tiekti rinkai ar naudoti nuodingosios medžiagos saugos duomenų lapą. 5. Informaciją apie kiekvienos planuojamos gaminti, tiekti rinkai ar naudoti nuodingosios medžiagos kiekį per metus. 6. Dokumentus, patvirtinančius atsakingo asmens kompetenciją. 7. Dokumentus, patvirtinančius atsakingo asmens nepriekaištingą reputaciją (asmenims iš užsienio).

Prašymo formą ir išsamų paslaugos aprašymą rasite paspaudę šią nuorodą: spausti čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-31