Kokias atvejais nereikalingas leidimas, veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, nors medžiaga priskiriama nuodingosioms?

Veiklai, susijusiai su: biocidiniais produktais; pagal REACH reglamentą autorizuotomis cheminėmis medžiagomis;  nafta ir akmens anglimi, naudojamomis kaip kuras; augalų apsaugos produktais, išskyrus fumigantus; taip pat šiai Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 1 str. 3 dalyje nurodytai veiklai: 1) atliekų tvarkymo; 2) radioaktyviųjų medžiagų ir jų turinčių preparatų tvarkymo; 3) sprogmenų ir ginkluotės, jeigu jie skirti sprogdinimo arba pirotechnikos tikslams, ženklinimo ir pakavimo; 4) galutiniam vartotojui skirtų gaminių: kosmetikos gaminių, maisto produktų, pašarų, vaistų ir veterinarinių preparatų, taip pat invazinių medicinos įtaisų ar įtaisų, naudojamų tiesioginiam fiziniam sąlyčiui su žmogaus kūnu, tvarkymo; 5) tranzitu gabenamų cheminių medžiagų ir preparatų, kuriuos prižiūri muitinė, jeigu jie neperdirbami ar kitaip neapdorojami, tvarkymo; 6) pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų gabenimo geležinkelių, kelių, vidaus vandenų, jūrų ar oro transportu; 7) cheminių medžiagų ir preparatų, priskiriamų strateginėms prekėms, taip pat cheminių medžiagų ir preparatų, kurie gali būti panaudoti tiesiogiai kaip cheminis ginklas arba cheminio ginklo gamybai, importo ir eksporto, taip pat jų perdavimo Europos Bendrijoje

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-31