IZOLIAVIMO IŠIMTYS

Izoliavimas nėra privalomas ir Taisyklės netaikomos šiems sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims:

1. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo.

2. Dėl šių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusių asmenų izoliavimo sprendžiama individualiai, vadovaujantis Taisyklių prieduose pateiktais algoritmais:

  • dėl asmenų, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, ir kurie nepatenka į Taisyklių 13.2.1 – 13.2.7 nurodytus papunkčius, izoliavimo taktikos sprendžiama vadovaujantis Taisyklių 8 priede išdėstytu algoritmu;
  • dėl šių kategorijų asmenų, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą,  izoliavimo taktikos sprendžiama vadovaujantis Taisyklių 6 priede išdėstytu algoritmu:

13.2.1. dirbantiems ASPĮ bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose;
13.2.2. kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos;
13.2.3. dirbantiems socialinės globos įstaigose;
13.2.4. kurie gyvena socialinės globos įstaigose;
13.2.5. dirbantiems laisvės atėmimo įstaigose;
13.2.6. esantiems laisvės atėmimo įstaigose;
13.2.7. asmenims, kuriems yra imunosupresija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-17