ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS DĖL MOKYKLOMS TAIKOMŲ REIKALAVIMŲ

Nacionalinio visuomenės sveikatos centras (NVSC) atsako į dažniausiai mokyklų bendruomenės specialistams užduodamus klausimus dėl reikalavimų, susijusių su COVID-19 liga.

Nėra prievolės matuoti mokinių kūno temperatūrą, tačiau turi būti sudarytos sąlygos mokiniams, matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą. Atkreipiame dėmesį, kad mokinių sveikatos būklė turi būti nuolat stebima. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduoti kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų.

Nėra prievolės matuoti darbuotojų kūno temperatūrą, tačiau turi būti sudarytos sąlygos darbuotojams matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą. Atkreipiame dėmesį, kad darbuotojų sveikatos būklė turi būti nuolat stebima. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją.

Plotas vienam mokiniui klasėje nėra reglamentuojamas, tačiau vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų, visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei (grupei) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją).

Atstumas tarp klasės mokinių nėra reglamentuojamas.

Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.

Dalijimasis ugdymo priemonėmis turi būti ribojamas, jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.

Pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, laikas turi būti sureguliuotas taip, kad būtų užtikrintas klasės (grupės, srauto) izoliacijos principo taikymas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės (grupės, srauto) valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.

Pailgintos dienos grupės veikloje leidžiama dalyvauti tos pačios programos skirtingų klasių mokiniams (pvz., 2–4 klasių ir t. t.), jei yra užtikrinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų vykdymas.

Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Kitas aplinkos valymas turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. Jas galite rasti ČIA.

Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi išvalomos.

Paprasčiausia priemonė – natūralus vėdinimas (patalpų, kuriose būna vaikai ir suaugusieji, vėdinimas atidarius langus ir duris). Vėdinimo trukmė priklauso nuo įvairių faktorių (patalpų ploto,  oro sąlygų, varstomų langų išdėstymo klasėje, jų ploto). Rekomenduojama patalpas vėdinti bent 10 – 15 minučių. Jei vėdinama sudarant skersvėjį (atidaromi priešingose pusėse esantys langai ir (ar) durys) tuomet galima vėdinti trumpiau, jei skervėjis nesudaromas – vėdinimo trukmė turėtų būti ilgesnė.

Nėra pakankamai duomenų apie ozono ir UV lempų tinkamumą mokyklos patalpų dezinfekcijai COVID-19 ligos atveju. Atkreipiame dėmesį, kad aplinkos valymas turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. Jas galite rasti ČIA.

Švietimo įstaigoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021-06-30 sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ mokiniai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir kiti vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės).

Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu, taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).

Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio (pvz., darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis), gali būti naudojamos kitos riziką mažinančios priemonės (pvz., veido skydeliai).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-07