PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJOS GAIRĖS

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras parengė ir skelbia PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJOS GAIRES

Gairėse pateikiami patarimai ir informacija tik dėl Lietuvoje įteisintų paviršių dezinfekantų pasirinkimo. Pasirinktas dezinfekantas turi būti naudojamas tik pagal autorizacijos liudijime nurodytą paskirtį ir tik griežtai laikantis naudojimo instrukcijos.

Naudojant neįteisintus paviršių dezinfekantus galima pakenkti naudotojų ir aplinkinių sveikatai bei nepasiekti rezultato – viruso sunaikinimo.

Informaciją apie tiekiamus rinkai ir (arba) naudojamus neįteisintus biocidinius produktus prašome pateikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) el. paštu info@nvsc.lt, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai el. paštu tarnyba@vvtat.lt, Valstybinei darbo inspekcijai el. paštu info@vdi.lt .

Informaciją apie importuojamus falsifikuotus dezinfekantus prašome pranešti Lietuvos Respublikos muitinei el. paštu muitine@lrmuitine.lt ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (European Anti-Fraud Office, OLAF) https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_lt

Iškilusius klausimus prašome teikti el. paštu pavirsiu.dezinfekcija@nvsc.lt

PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJOS GAIRĖS

VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ IR PAVIRŠIŲ SUDERINAMUMO DUOMENYS

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19