KOKIAIS ATVEJAIS GALIMA PALIKTI IZOLIAVIMOSI VIETĄ?

Sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės (išskyrus atvykusius iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę) šiais atvejais neinformavęs NVSC:

1. Organizuojant artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;
2. Vykstant į gydymo įstaigą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 tyrimo;
3. Vykstant į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;
4. Vežant savimi negalintį pasirūpinti asmenį į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;
5. Asmenims, kurie turi vykti į teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;
6. Asmenims, kurie turi dalyvauti savo vestuvėse;
7. Aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalui, vykstantiems į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;
8. Asmenims, kuriems būtina vykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas, gavus jų kvietimą;
9. Iš anksto užsiregistravus Karštąja koronaviruso linija telefono numeriu 1808 arba užregistravus NVSC nuvykti į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 ištyrimo ar nuvežant ten savimi pasirūpinti negalintį asmenį.
10. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečius ir šiose valstybėse teisėtai gyvenančius asmenis, užsieniečius teisėtai gyvenančius Lietuvos Respublikoje, užsieniečius teisėtai gyvenančius valstybėse, kurios įtrauktos į ES lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, kai jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu, gali nuvykti į darbo ar verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą.
11. Nuvykti skiepytis paskirtu laiku antrąja COVID-19 vakcinos doze. 
12. Ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis gali vykti skiepytis  paskirtu laiku – bet kuria vakcinos doze.

Visi izoliuoti asmenys, norėdami  dėl pagrįstų priežasčių  pakeisti izoliavimo vietą (t.y. nuvykti į kitą vietą, kurioje tęs izoliaciją), turi kreiptis į NVSC ir gauti leidimą nuvykti į kitą izoliavimo vietą (leidimas išduodamas ne daugiau kaip 2 kartus izoliacijos laikotarpiu, tik nuvykimui į izoliacijos vietą).

Asmenys, norėdami išvykti iš Lietuvos nepraėjus izoliacijos laikotarpiui į šalį, kurioje jie gyvena, dirba ar kurioje jiems bus teikiama sveikatos paslauga, turi pranešti NVSC prieš išvykdami. 

Asmenys, atvykę iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės gali nuvykti ar nuvežti savimi negalintį pasirūpinti asmenį į gydymo įstaigą skubiai pagalbai gauti, taip pat nuvykti ar nuvežti savimi negalintį pasirūpinti asmenį į mobilų punktą ar gydymo įstaigą atlikti COVID-19 tyrimą. Informuoti NVSC apie izoliacijos vietos palikimą dėl šių priežasčių NEREIKIA.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-08