IZOLIAVIMOSI TRUKMĖ

Izoliacijos termino taikymas:

Ligoniams – taip, kaip numatyta Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos apraše.

Asmenims, įtariamiems, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) – izoliacija taikoma, kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas.

Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kuriam genomo sekoskaitos metodu nustatyta viena iš šių SARS-CoV-2 viruso atmainų: B.1.1.7 (VOC 202012/01), B.1.351 (501Y.V2), P.1 (toliau – viruso atmainos), turėjusiems asmenims arba susijusiems su protrūkiu, kuriame bent vienam iš asmenų nustatyta viena iš viruso atmainų, ne anksčiau kaip 10 izoliavimo dieną atliekamas SARS-CoV-2 PGR tyrimas.

Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, jei asmuo nėra turėjęs sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kuriam genomo sekoskaitos metodu nustatyta viena iš viruso atmainų arba susijęs su protrūkiu, kuriame bent vienam iš asmenų nustatyta viena iš viruso atmainų:

iki 10 dienų, ne anksčiau, kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Gavus neigiamą tyrimo rezultatą, prašoma užpildyti šią formą, kad informacija apie Jums sutrumpintą izoliacijos terminą būtų pakeista informacinėje sistemoje, kurios duomenimis naudojasi institucijos, atliekančios izoliuotų asmenų tikrinimą.

Sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio  – 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą (tyrimas atliekamas asmens lėšomis), jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Gavus neigiamą tyrimo rezultatą, prašoma užpildyti šią formą, kad informacija apie Jums sutrumpintą izoliacijos terminą būtų pakeista informacinėje sistemoje, kurios duomenimis naudojasi institucijos, atliekančios izoliuotų asmenų tikrinimą.

Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos (kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką – izoliacija netaikoma). Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą (tyrimas atliekamas asmens lėšomis), jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Gavus neigiamą tyrimo rezultatą, prašoma užpildyti šią formą, kad informacija apie Jums sutrumpintą izoliacijos terminą būtų pakeista informacinėje sistemoje, kurios duomenimis naudojasi institucijos, atliekančios izoliuotų asmenų tikrinimą.

Asmenims, kuriems taikomas reikalavimas tik dėl tyrimų atlikimo, rekomenduojama izoliuotis tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas, jeigu toks tyrimas atliekamas Lietuvoje. Tokie asmenys 14  dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką turi apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-25