ECDC informacija apie COVID-19 pandemiją

•    2022 m. 32 savaitės pabaigoje (savaitė, pasibaigusi rugpjūčio 14 d.) daugelis ES/EEE šalių pranešė apie mažėjantį sergamumo rodiklį  pastarąsias keturias savaites visose amžiaus grupėse. Tik keturios šalys praneša apie padidėjusį susirgimų skaičių, palyginti su praėjusia savaite, tik dvi šalys (Latvija ir Lietuva) pranešė apie padidėjusį susirgimų skaičių 65 metų ir vyresnių žmonių amžiaus grupėje. 14-os dienų mirčių nuo COVID-19 rodiklis mažėja jau vieną savaitę (siekia 14,1 mirčių vienam milijonui gyventojų), tik trys šalys praneša apie mirčių rodiklio didėjimo tendencijas.

•    Per pastarąsias tris savaites ES/EEE sumažėjo kreipimosi  į ligonines ir intensyviosios terapijos skyrius rodikliai, o ligoninių ir intensyviosios terapijos skyrių užimtumo rodikliai išliko stabilūs. Dėl pastarosiomis savaitėmis išaugusio atvejų skaičiaus, kurį lėmė koronaviruso omikron atmainos BA.4/BA.5), ligoninių ir  intensyviosios terapijos skyrių užimtumas nepadidėjo visame regione. Ligoninių užimtumas išliko 40 % mažesnis nei pandemijos piko metu. Intensyvios terapijos skyrių užimtumas išliko 25% mažesnis nei  pandemijos piko metu. Nepaisant bendro rodiklių sumažėjimo, iš 28 šalių, pateikusių 32 savaitės duomenis, šešios šalys pranešė, kad bent vienas iš šių rodiklių padidėjo, palyginti su praėjusia savaite.

•    Europos COVID-19 prognozių centras pateikia atvejų, hospitalizacijos ir mirčių prognozes 33 ir 34 savaitėms. Lyginant su praėjusia savaite, iki 34 savaitės pabaigos ES/EEE bendrai prognozuojamos atvejų mažėjimo tendencijos, hospitalizuotų ligonių mažėjimo tendencijos ir mirčių mažėjimo tendencijos.Prognozės atskiroms šalims gali skirtis nuo prognozių bendrai visai ES/EEE. Pažymėtina, kad dėl pasikeitusių testavimo kriterijų ir ataskaitų teikimo procedūrų atvejų prognozės laikomos vis nepatikimesnėmis. Visas dabartines prognozes, ypač atvejų prognozes, reikia vertinti atsargiai.

•    Bendrai pirmąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 64,5 % gyventojų (šalių diapazonas: 11,2–86,2 %) tarp 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų, 83,7 % (šalių diapazonas: 13,3–100,0 %) tarp 60 metų ir vyresnių asmenų ir 53,5 % (šalių diapazonas: 9,1–71,5 proc. visų gyventojų. Antrąja sustiprinančiąja doze pasiskiepijo 7,2 % (šalių diapazonas: 0,0–20,4 %) tarp 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų, 13,7 % (šalių diapazonas: 0,0–61,1 %) tarp 60 metų ir vyresnių asmenų ir 5,9 % (šalių diapazonas: 0,0–16,1 proc.) visų gyventojų.

•    Devyniose šalyse, kuriose 30–31 savaitėmis (2022 m. liepos 25 d.–rugpjūčio 7 d.) buvo atliktas tinkamas sekoskaitos tyrimų kiekis, susirūpinimą arba susidomėjimą keliantys koronaviruso variantai pasiskirstė taip: 98,3 % (10,5–100,0 % 9 šalyse)  BA.4/BA.5, 1,4 % (0,0–3,6 % 8 šalyse) BA.2, 0,8 % (0,5–1,0 %, 45 nustatyti 2 šalyse) BA.2+L452X, 0,2 % (0,1–1,4%, 151 nustatytas 3 šalyse) BA.1 ir 0,1% (0,0–0,2%, 16 aptikti  2 šalyse) BA.2.75.

 

•    2022 m. 33 savaitės pabaigoje (savaitė, kuri baigėsi rugpjūčio 21 d.) bendras pranešimų apie COVID-19 atvejus ES/EEE rodiklis sumažėjo 21 proc., lyginant su ankstesne savaite, mažėjimo tendencijos išlieka jau 5 savaites, tačiau išliko gana didelis (393 atvejai 100 000 gyventojų, ir sudaro 10 proc. aukščiausio pandemijos lygio). Panaši mažėjimo tendencija buvo stebima 65 metų ir vyresnių žmonių amžiaus grupėje, jų sergamumo rodiklis sudarė 36 proc. aukščiausio pandemijos lygio.

•    Panašu, kad banga, kurią daugiausia lėmė omikron atmainos BA.5 variantas ir kuri anksčiau buvo pastebėta „judanti“ iš vakarų į rytus, visose šalyse slūgsta, tik viena šalis (Kroatija) pranešė apie ligos atvejų tarp 65 metų amžiaus žmonių šuolį – 46 proc. daugiau nei praėjusią savaitę.

•    Iš 28 šalių, pateikusių duomenis apie ligoninių ar intensyviosios terapijos skyrių užimtumą iki 33 savaitės, penkios pranešė apie bent vieno iš šių rodiklių didėjimo tendenciją, palyginti su ankstesne savaite. Dabartiniai intensyviosios terapijos skyrių užimtumo rodiklių lygiai išlieka žemi ir sudaro nuo 1 iki 19 proc. didžiausių verčių, užfiksuotų  pandemijos metu.

•    Mirčių nuo COVID-19 14 dienų rodiklis mažėja tris savaites (12,1 mirties atvejų, tenkančių vienam milijonui gyventojų, palyginti su 15,7 mirties atvejų praėjusią savaitę). Mirties atvejų nuo COVID-19 rodiklio didėjimo tendencijos (trukmė savaitėmis) stebimos keturiose šalyse – Latvijoje (viena), Lietuvoje (dvi), Maltoje (viena) ir Norvegijoje (dvi).

Europos COVID-19 prognozių centras teikia 34 ir 35 savaitės sergamumo, hospitalizacijos ir mirties atvejų prognozes. Iki 35 savaitės pabaigos lyginant su praėjusia savaite prognozuojamos atvejų mažėjimo tendencijos, stabilios hospitalizacijos tendencijos ir mirčių mažėjimo tendencijos ES/EEE. Prognozės atskiroms šalims gali skirtis nuo visos ES/EEE. Pažymėtina, kad dėl pasikeitusių testavimo kriterijų ir ataskaitų teikimo procedūrų atvejų prognozės laikomos vis nepatikimesnėmis. Visas dabartines prognozes, ypač atvejų prognozes, reikia vertinti atsargiai.

•    Pirmąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 64,7 proc. (svyravimas tarp šalių: 11,2–86,2 proc.) 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų, 83,8 proc. (svyravimas tarp šalių: 13,3–100,0 proc.) 60 metų ir vyresnių asmenų ir 53,6 proc. (svyravimas tarp šalių: 9,2–71,9 proc.) visų gyventojų. Antrąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 7,5 proc. (svyravimas tarp šalių: 0,0–20,7 proc.) 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų), 14,7 proc. (šalių diapazonas/ svyravimas tarp šalių: 0,0–61,7 proc.) 60 metų ir vyresnių asmenų ir 6,1 proc. (šalių diapazonas/ svyravimas tarp šalių: 0,0–16,3 proc.) visų gyventojų.

•    Dešimtyje šalių, kuriose 31–32 savaitėmis (rugpjūčio 1-14 d.)buvo atliktas tinkamas sekoskaitos tyrimų kiekis, susirūpinimą arba susidomėjimą keliantys koronaviruso variantai pasiskirstė taip: 98,7 proc. (94,4–100,0 proc. 10-yje šalių)– BA.4/BA.5, 1,1 proc. (0,2–5,6 proc. 9-iose šalyse) – BA.2, 0,6 proc. (0,2–0,7proc., 44 aptikti 4-iose šalyse) – BA.2+L452X. ir 0,2 proc. (0,1–0,3 proc., 35 aptikti 5-iose šalyse) BA.2.75.

 

  • 2022 m. 34 savaitės pabaigoje (savaitė, kuri baigėsi rugpjūčio 28 d.) bendras pranešimų apie COVID-19 atvejus ES/EEE rodiklis sumažėjo 14 proc., palyginti su ankstesne savaite. Mažėjimo tendencija stebima jau šešias savaites ir vis dėlto rodiklis sąlyginai didelis (339 atvejai 100 000 gyventojų, tai sudaro 9 % aukščiausio pandemijos lygio). Panaši atvejų mažėjimo tendencija buvo stebima 65 metų ir vyresnių žmonių amžiaus grupėje (teigiamų tyrimų dalis sudarė 29% aukščiausio pandemijos lygio.
  • Iš visko sprendžiant, infekcijos atvejų banga, kurią daugiausia sukėlė BA.5, kuri judėjo iš vakarų į rytus visoje ES/EEE, jau pasiekė aukščiausią tašką ir slūgsta visose šalyse. Tik dvi šalys (Lichtenšteinas ir Portugalija) pranešė apie infekcijos atvejų padidėjimą 65 metų ir vyresnių žmonių amžiaus grupėje.
  • Iš 28 šalių, pateikusių duomenis apie į ligonines ar intensyviosios terapijos skyrius paguldytus pacientus iki 34 savaitės, trys pranešė apie bent vieno iš šių rodiklių didėjimo tendenciją, palyginti su ankstesne savaite. Dabartiniai intensyviosios terapijos skyriuose gydomų pacientų rodikliai išlieka žemi ir sudaro 1–23 % didžiausių verčių, stebėtų pandemijos metu, išskyrus Islandiją, kuri pranešė apie 25 % didžiausios jų vertės.
  • Mirčių nuo COVID-19 rodiklis mažėja jau keturias savaites (8,3 mirties atvejo milijonui gyventojų, palyginti su 12,1 mirties atvejo praėjusią savaitę). Mirties  nuo COVID-19 atvejų didėjimo tendencija (trukmė savaitėmis) buvo stebimos dviejose šalyse – Kipre (viena) ir Lenkijoje (viena). 
  • Pirmąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 64,7 % (svyravimas tarp šalių: 11,2–86,2 %) 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų; 83,8 % (svyravimas tarp šalių: 13,3–100,0 %) 60 metų ir vyresnių asmenų; 53,6 % (svyravimas tarp šalių: 9,2–71,9 proc.) visų gyventojų.  Antrąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 7,5 % (svyravimas tarp šalių: 0,0–20,7 %) 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų;  14,7 % (svyravimas tarp šalių: 0,0–61,7 %) 60 metų ir vyresnių asmenų;  6,1 % (svyravimas tarp šalių: 0,0–16,3 proc.) visų gyventojų.
  • 11 šalių, kuriose 32–33 savaitėmis (2022 m. rugpjūčio 8 d.–rugpjūčio 21 d.) buvo užtikrinta tinkama sekoskaitos apimtis, susirūpinimą ar susidomėjimą keliantys koronaviruso variantai pasiskirstė taip: BA.4/BA.5 - 99,1 % (98,3–100,0 % 11-oje šalių); BA.2 - 0,7 % (0,2–0,9 %, 299 atvejai nustatyti 10-yje šalių); BA.2+L452X - 0,6 % (0,2–0,8 %, 27 atvejai nustatyti 4-iose šalyse); BA.2.75 - 0,3 % (0,0–0,9 %, 38 atvejai nustatyti 5-iose šalyse).

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews

• 2022 m. 35-osios savaitės pabaigoje (savaitė, pasibaigusi rugsėjo 4 d.) ir toliau stebima Covid-19 slūgimo tendencija. Bendras pranešimų apie COVID-19 atvejus ES/EEE rodiklis , palyginti su praėjusia savaite, sumažėjo 13 proc. ir sudaro 9 proc. aukščiausio pandemijos lygio. Panaši infekcijos atvejų mažėjimo tendencija buvo stebima 65 metų ir vyresnių žmonių grupėje (teigiamų tyrimų dalis sudarė 26 proc. aukščiausio pandemijos lygio.
• Iš 28 šalių, pateikusių duomenis apie į ligonines ar intensyviosios terapijos skyrius paguldytus pacientus iki 35 savaitės, keturios pranešė apie bent vieno iš šių rodiklių didėjimo tendenciją, palyginti su ankstesne savaite.
• Mirčių nuo COVID-19 rodiklis mažėja jau penkias savaites (7,1 mirties atvejo milijonui gyventojų, palyginti su 10,1 mirties atvejo praėjusią savaitę). Mirties  nuo COVID-19 atvejų didėjimo tendencija (trukmė savaitėmis) buvo stebimos dviejose šalyse: Estijoje (vienas) ir Islandijoje (vienas).
•  Pirmąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 64,8 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 11,2–86,2 proc.); 83,9 proc. 60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 13,3–100,0 proc.) ; ir 53,7 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 9,2–72,3 proc.). Antrąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 7,8 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 0,0–21,3 proc.); 15,1 proc.  60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 0,1–62,5 proc.); ir 6,3 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 0,0–16,8 proc.)
• 13 šalių, kuriose 33–34 savaitėmis (2022 m. rugpjūčio 15 d.–rugpjūčio 28 d.) buvo užtikrinta tinkama sekoskaitos apimtis, susirūpinimą ar susidomėjimą keliantys koronaviruso variantai pasiskirstė taip:  BA.4/BA.5 - 99,2 proc. (95,4–100,0 proc. 12-oje šalių);   BA.2 - 0,7 proc. (0,3–4,0 proc. 294 atvejai devyniose šalyse) ; BA. 2+L452X - 0,4 proc. (0,4–0,4 proc. 15 atvejų dviejose šalyse) ; ir BA.2.75 - 0,3 proc. (0,0–1,0 proc., 38 atvejai devyniose šalyse).
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews

• 2022 m. 36-osios savaitės pabaigoje (savaitė, pasibaigusi rugsėjo 11 d.) ir toliau stebima Covid-19 slūgimo tendencija 65 metų amžiaus žmonių grupėje .Bendras COVID-19 atvejų šioje amžiaus grupėje ES/EEE rodiklis, palyginti su praėjusia savaite, sumažėjo 11 proc. Didesnis atvejų skaičius šioje amžiaus grupėje registruotas dviejose iš 26 šalių. Didesnis atvejų skaičius visose amžiaus grupėse registruotas trijose šalyse.
• Lyginant su praėjusia savaite, į ligonines ar intensyviosios terapijos skyrius paguldytų pacientų skaičius ES/EEE šalyse  sumažėjo ar bent išliko toks pat. Iš 27 šalių, pateikusių duomenis apie į ligonines ar intensyviosios terapijos skyrius paguldytus pacientus, tik keturios pranešė apie bent vieno iš šių rodiklių didėjimo tendenciją, palyginti su ankstesne savaite.
• Bendras mirčių nuo COVID-19 rodiklis mažėja jau šešias savaites ir nukrito 27-iais proc. iki 4,8 proc. Iš viso 36ą savaitę registruoti 1040 mirties atvejų. Tik vienoje šalyje jų registruota daugiau palyginus su ankstesne savaite.
• Visose šalyse, kuriose buvo registruotas atvejų ir sunkių atvejų padaugėjimas palyginti su praėjusia savaite, absoliučios vertės išliko žemos, o tendencija tęsėsi tik vieną savaitę, todėl vienareikšmes išvadas sunku daryti. Tačiau bendras vaizdas leidžia spręsti, kad kai kuriose šalyse prasidėjo didesnis viruso plitimas, o to ir galima buvo tikėtis vaikams po vasaros sugrįžus į mokyklą, o suaugusiems - į darbą.
•  Pirmąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 64,8 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 11,2–86,2 proc.); 83,9 proc. 60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 13,3–100,0 proc.) ; ir 53,7 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 9,2–72,3 proc.). Antrąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 7,8 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 0,0–21,3 proc.); 15,1 proc.  60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 0,1–62,5 proc.); ir 6,4 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 0,0–16,8 proc.)
• 13 šalių, kuriose 34–35 savaitėmis (2022 m. rugpjūčio 22 d.–rugsėjo 4 d.) buvo užtikrinta tinkama sekoskaitos apimtis, susirūpinimą ar susidomėjimą keliantys koronaviruso variantai pasiskirstė taip:  BA.4/BA.5 - 98,9 proc. (97,2–100,0 proc. 12-oje šalių);   BA.2 - 0,6 proc. (0,3–2,6 proc. 233 atvejai dešimtyje šalių) ; BA.2.75 - 0,4 proc. (0,2–1,0 proc. 53 atvejai šešiose šalyse) ; ir BA.2+L452X - 0,3 proc. (0,3–1,0 proc., 32 atvejai keturiose šalyse).
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews

•    Bendras COVID-19 atvejų 65 metų ir vyresnių žmonių grupėje ES / EEE rodiklis, palyginti su praėjusia savaite, sumažėjo 3 proc., o tai rodo, kad pastarosiomis savaitėmis stebėta nuolatinė mažėjimo tendencija lėtėja. 13 iš 26 šalių pateikė duomenis apie šio rodiklio padidėjimą (praėjusią savaitę šis rodiklis buvo padidėjęs penkiose). Visose  amžiaus grupėse šis rodiklis taip pat padidėjo 13-oje šalių (praėjusią savaitę buvo padidėjęs penkiose šalyse).
•    Lyginant su praėjusia savaite, į ligonines ar intensyviosios terapijos skyrius paguldytų pacientų skaičius ES/EEE šalyse  sumažėjo ar bent išliko toks pat. Iš 27 šalių, pateikusių duomenis apie į ligonines ar intensyviosios terapijos skyrius paguldytus pacientus, devynios pranešė apie bent vieno iš šių rodiklių didėjimo tendenciją, palyginti su ankstesne savaite. Praėjusią savaitę padidėjęs rodiklis registruotas penkiose šalyse.
•    Po septynias savaites trukusios mažėjimo tendencijos, bendras ES / EEE mirčių nuo COVID-19 skaičius sumažėjo 30 proc. iki 4,2 proc. lyginant su didžiausiu pandemijos rodikliu. Iš viso 37 savaitę registruota 917 mirties atvejų, dviejose šalyse stebima atvejų didėjimo tendencija, palyginti su ankstesne savaite.
•    Apskritai, epidemiologinis vaizdas leidžia spręsti apie tai, kad užsikrėtimo atvejų didėjimo tendencija ima ryškėti vis daugiau šalių ir didžiausią poveikį junta 65 metų ir vyresni gyventojai. Poveikį patiria ir ligoninių / intensyvios terapijos skyriai. Tačiau registruotų atvejų padaugėjimo tendencija trunka tik 1–2 savaites, absoliučios rodiklių vertės išlieka santykinai žemos, mirtingumas nedidelis. Tikėtina, kad pagrindinis šio padidėjimo veiksnys -  glaudesnis  gyventojų kontaktavimas po vasaros pertraukos, o ne cirkuliuojančių variantų pasiskirstymo pokyčiai.
•    Pirmąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 64,9 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 11,2–86,3 proc.); 84,0 proc. 60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 13,3–100,0 proc.) ; ir 53,8 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 9,2–72,5 proc.). Antrąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 8,2 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 0,1–23,5proc.); 15,1 proc.  60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 0,1–65,0 proc.); ir 6,7 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 0,0–18,6 proc.)

•    14-oje šalių, kuriose 35–36 savaitėmis (2022 m. rugpjūčio 29 d.–rugsėjo 11 d.) buvo užtikrinta tinkama sekoskaitos apimtis, susirūpinimą ar susidomėjimą keliantys koronaviruso variantai pasiskirstė taip:  BA.4/BA.5 – 99,0 proc. (97,5–100,0 proc. 14-oje šalių);   BA.2 - 0,8 proc. (0,0–1,8 proc. 294 atvejai trylikoje šalių) ; BA.2.75 - 0,8 proc. (0,4–1,6 proc. 208 atvejai šešiose šalyse).
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews

•  Bendras COVID-19 atvejų 65 metų ir vyresnių žmonių grupėje ES / EEE rodiklis, palyginti su praėjusia savaite, padidėjo 9 proc., o tai nulėmė padidėjęs registruotų atvejų skaičius 14-oje iš 26 šalių. Visose  amžiaus grupėse šis rodiklis jau antrą savaitę didėja 15-oje šalių. Šių rodiklių padidėjimas visoje ES/EEE stebimas pirmąkart nuo paskutinės BA.5 sukeltos koronaviruso atvejų bangos
•    Lyginant su praėjusia savaite, į ligonines ar intensyviosios terapijos skyrius paguldytų pacientų skaičius ES/EEE šalyse  sumažėjo ar bent išliko toks pat. Iš 27 šalių, pateikusių duomenis apie į ligonines ar intensyviosios terapijos skyrius paguldytus pacientus, 14 pranešė apie bent vieno iš šių rodiklių didėjimo tendenciją, palyginti su ankstesne savaite. 
•    Bendras ES / EEE mirčių nuo COVID-19 skaičius sumažėjo 20 proc. iki 3,9 proc. lyginant su didžiausiu pandemijos rodikliu. Mirties atvejų mažėjimo tendencija stebima jau aštuonias savaites. Iš viso 38 savaitę registruota 926 mirties atvejų.
•    Apskritai, epidemiologinis vaizdas leidžia spręsti apie tai, kad užsikrėtimo atvejų didėjimo tendencija ima ryškėti vis daugiau šalių ir didžiausią poveikį junta 65 metų ir vyresni gyventojai. Poveikį patiria ir ligoninių / intensyvios terapijos skyriai. Dauguma šalių apie šio rodiklio padidėjimą pranešė visai neseniai, tačiau dviejose šalyse šis rodiklis didėja jau tris savaites iš eilės ir registruota daugiau mirties atvejų. Tikėtina, kad pagrindinis šio padidėjimo veiksnys -  glaudesnis  gyventojų kontaktavimas po vasaros pertraukos, o ne cirkuliuojančių variantų pasiskirstymo pokyčiai. Pastaruoju metu padaugėjus pranešimų apie užsikrėtimo atvejus, svarbu ir toliau atidžiai stebėti epidemiologinę situaciją ir ligos sunkumo lygį.
•    Pirmąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 64,9 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 11,2–86,3 proc.); 84,1 proc. 60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 13,3–100,0 proc.) ; ir 53,9 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 9,2–72,7 proc.). Antrąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 8,4 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 0,1–23,5proc.); 15,4 proc.  60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 0,1–65,0 proc.); ir 6,8 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 0,0–18,6 proc.)
•    13-oje šalių, kuriose 36–37 savaitėmis (2022 m. rugsėjo 5-18 d.) buvo užtikrinta tinkama sekoskaitos apimtis, susirūpinimą ar susidomėjimą keliantys koronaviruso variantai pasiskirstė taip:  BA.4/BA.5 – 98,8 proc. (98,2–100,0 proc. 13-oje šalių);   BA.2 - 0,9 proc. (0,2–1,8 proc. 369 atvejai vienuolikoje šalių); BA.2.75 - 0,8 proc. (0,6–1,2 proc. 164 atvejai šešiose šalyse).
Weekly COVID-19 country overview (europa.eu)

 

•  Bendras COVID-19 ligos atvejų 65 metų ir vyresnių žmonių grupėje ES /EEE rodiklis, palyginti su praėjusia savaite, padidėjo 14 proc. Padidėjęs rodiklis stebimas 19-oje iš 26-ių duomenis pateikusių šalių. Bendras rodiklis jau dvi savaites didėja. Jau trečią savaitę didėja bendras rodiklis visose amžiaus grupėse visoje ES/EEE. 17-oje šalių stebima didėjanti užsikrėtimo atvejų tendencija.
•    Į ligonines ar intensyviosios terapijos skyrius paguldytų pacientų skaičius ES/EEE šalyse  padidėjo. Iš 26-ių šalių, pateikusių duomenis apie į ligonines ar intensyviosios terapijos skyrius paguldytus pacientus, 15 pranešė apie bent vieno iš šių rodiklių didėjimo tendenciją, palyginti su ankstesne savaite. 
•    Bendras ES / EEE mirčių nuo COVID-19 ligos skaičius sumažėjo 10 proc. ir sudaro 4,5 proc. lyginant su didžiausiu pandemijos rodikliu. Mirties atvejų mažėjimo tendencija stebima jau septynias savaites.
•    Apskritai, iš epidemiologinio vaizdo galima spręsti, kad užsikrėtimo atvejų didėjimo tendencija ima ryškėti vis daugiau šalių ir didžiausią poveikį junta 65 metų ir vyresni gyventojai. Poveikį patiria ir ligoninių / intensyvios terapijos skyriai. Dauguma šalių apie šio rodiklio padidėjimą pranešė visai neseniai, tačiau keliose šalyse šis rodiklis didėja jau tris savaites iš eilės ir 5-iose šalyse registruota daugiau mirties atvejų.
•   Tikėtina, kad pagrindinis šio padidėjimo veiksnys -  glaudesnis  gyventojų kontaktavimas, o ne cirkuliuojančių variantų pasiskirstymo pokyčiai. Pastaruoju metu padaugėjus pranešimų apie užsikrėtimo atvejus, svarbu ir toliau atidžiai stebėti epidemiologinę situaciją ir ligos sunkumo lygį.
•    Pirmąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 65 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 11,2–86,6 proc.); 84,2 proc. 60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 13,3–100,0 proc.) ; ir 53,9 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 9,2–72,9 proc.). Antrąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 8,7 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 0,1–26,5proc.); 17,8 proc.  60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 0,3–68,0 proc.); ir 7,1 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 0,1–20,9 proc.)
•    12-oje šalių, kuriose 36–37 metų savaitėmis (2022 m. rugsėjo 12-25 d.) buvo užtikrinta tinkama sekoskaitos apimtis, susirūpinimą ar susidomėjimą keliantys koronaviruso variantai pasiskirstė taip:  BA.4/BA.5 – 98,8 proc. (97,7–100,0 proc. 12-oje šalių);   BA.2 - 0,7 proc. (0,1–1,4 proc. 601 atvejis vienuolikoje šalių); BA.2.75 - 0,9 proc. (0,3–1,5 proc. 159 atvejai septyniose šalyse).
 

• 2022 m. 40-osios savaitės pabaigoje (savaitė, kuri baigėsi spalio 9 d.) buvo stebimas visų rodiklių augimas; trečdalyje ES / EEE šalių registruotas mirties atvejų nuo COVID-19 ligos padaugėjimas. Prognozės rodo, kad šios tendencijos išliks ir ateinančias 2 savaites. Taip pat stebimas padidėjęs COVID-19 ligos paplitimas ir mirtingumas tarp ilgalaikės priežiūros įstaigų gyventojų. Reikšmingų SARS-CoV-2 viruso variantų pasiskirstymo pokyčių nestebima. Daugelyje ES / EEE šalių tikslinių grupių skiepijimas sustiprinamąja doze išlieka neoptimalus.

•  Bendras COVID-19 ligos atvejų rodiklis 65 metų ir vyresnių žmonių grupėje ES /EEE, palyginti su praėjusia savaite, padidėjo 33 proc. Užsikrėtimo atvejų skaičius šioje amžiaus grupėje didėja jau 3 savaites. Padidėjęs rodiklis 1–6 savaičių laikotarpiu stebimas 19-oje iš 25-ių duomenis pateikusių šalių. Padidėjęs visų amžiaus grupių  sergamumo rodiklis registruotas 13-oje šalių.  

•  Į ligonines ar intensyviosios terapijos skyrius paguldytų pacientų skaičius ES/EEE šalyse  didėja jau 2-3 savaites. Iš 26-ių šalių, pateikusių duomenis apie į ligonines ar intensyviosios terapijos skyrius paguldytus pacientus, 14-je šalių 1-5 savaičių laikotarpiu stebima bent vieno iš šių rodiklių (hospitalizacijų ligoninėje ar intensyviosios terapijos skyriuje) didėjimo tendencija. Bendras ES / EEE mirties nuo COVID-19 ligos atvejų rodiklis išliko žemas, panašus kaip ir praėjusią savaitę, tačiau 11-je šalių 1-4 savaičių laikotarpiu stebimos augimo tendencijos.

•  Pirmąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 65,0 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 11,2–86,6 proc.); 84,2 proc. 60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 13,3–100,0 proc.) ; ir 53,9 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 9,2–72,9 proc.). Antrąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 8,7 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 0,1–26,5 proc.); 17,8 proc.  60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 0,3–68,0 proc.); ir 7,1 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 0,1–20,9 proc.)

• 14 šalių, kuriose 38-39 savaitėmis (2022 m. rugsėjo 19 d.–spalio 2 d.) buvo užtikrinta tinkama sekoskaitos apimtis, susirūpinimą ar susidomėjimą keliantys koronaviruso variantai pasiskirstė taip:  BA.4/BA.5 - 98,8 proc. (97,1–100,0 proc. 10-yje šalių);   BA.2 - 0,7 proc. (0,3–1,7  proc. 801 atvejis aštuoniose  šalyse); ir BA.2.75 - 0,9 proc. (0,1–1,8 proc.,172 atvejai  septyniose šalyse). 

• 2022 m. 41-osios savaitės pabaigoje (savaitė, kuri baigėsi spalio 16 d.) nors buvo stebimas visų epidemiologinių rodiklių augimas, tačiau panašu, kad augimas lėtėja. Šalių, kuriose registruotas padidėjęs susirgimų ir mirčių atvejų, skaičius sumažėjo, palyginti su praėjusia savaite. Daugelyje šalių registruotų atvejų skaičiaus augimas sumažėjo arba, panašu, kad pasiekė aukščiausią tašką. Tačiau į ligonines  ir intensyviosios terapijos skyrius paguldytų pacientų rodikliai  tebedidėja beveik pusėje ES/EEE šalių. Toliau stebimas padidėjęs COVID-19 ligos plitimo ir mirtingumo tarp ilgalaikės priežiūros įstaigų gyventojų rodiklis. Daugelyje ES / EEE šalių tikslinių grupių skiepijimas antrąja sustiprinamąja doze išlieka žemas.

•  Bendras COVID-19 ligos registruojamų atvejų skaičius 65 metų ir vyresnių žmonių grupėje ES /EEE, lyginant su praėjusia savaite, padidėjo 10 proc. Užsikrėtimo atvejų skaičius šioje amžiaus grupėje didėja jau 4 savaites ir pasiekė 57 proc. pandemijos metu registruoto aukščiausios lygio. Padidėjęs rodiklis šioje amžiaus grupėje 3–6 savaičių laikotarpiu stebimas 9-ose iš 26-ių duomenis pateikusių šalių. Padidėjęs visų amžiaus grupių  sergamumo rodiklis registruotas 7-ose šalyse. 
 
• Bendras intensyviosios terapijos skyrių užimtumo rodiklis ES / EEE šalyse didėjo pastarąsias 3 savaites, o paguldytų pacientų skaičius intensyviosios terapijos skyriuose, hospitalizavimo atvejų skaičius ir ligoninių užimtumo lygis buvo toks pat arba mažesnis, palyginti su ankstesne savaite. Tai neleidžia pamatyti skirtumų nacionaliniu lygmeniu, nes 14-oje iš 26-ių duomenis pateikusių šalių 1-4 savaičių laikotarpiu stebimos augančios bent vieno iš rodiklių (intensyviosios terapijos skyrių ar ligoninių užimtumo) tendencijos. Bendras mirties nuo COVID-19 ligos atvejų rodiklis ES / EEE išliko žemas, panašus kaip ir praėjusią savaitę, nors 8-ose šalyse 1-5 savaičių laikotarpių stebima augimo tendencija.

•  Pirmąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 65,0 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 11,2–86,7 proc.); 84,4 proc. 60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 13,3–100,0 proc.) ; ir 53,9 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 9,2–72,0 proc.). Antrąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 9,2 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 0,1–33,1 proc.); 19,2 proc.  60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 0,3–70,0 proc.); ir 7,5 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 0,1–26,5 proc.)

• 11-oje šalių, kuriose 39-40 šių metų savaitėmis (2022 m. rugsėjo 26 d.–spalio 9 d.) buvo užtikrinta tinkama sekoskaitos apimtis, susirūpinimą ar susidomėjimą keliantys koronaviruso variantai pasiskirstė taip:  BA.4/BA.5 - 98,5 proc. (96,0–100,0 proc. 11-oje šalių);   BA.2 - 0,4 proc. (0,1–1,8  proc. 521 registruotas atvejis 9-ose  šalyse); ir BA.2.75 – 1,1 proc. (0,2–1,9 proc., 8-ose šalyse). 

• ECDC perklasifikavo Omicron varianto porūšį BQ.1 į „susidomėjimą keliančio varianto“ (VOI). Nors šis variantas neįtrauktas į šios savaitės ataskaitos duomenis, jis sudaro sparčiai didėjančią dalį tarp kitų ES / EEE registruojamų variantų.

•  2022 m. 42-osios savaitės pabaigoje (savaitė, kuri baigėsi spalio 23 d.) buvo stebima nedidelio atvejų mažėjimo ES / EEE lygiu, 65 metų ir vyresnių žmonių grupėje ir mirties atvejų tendencija. ES / EEE lygmeniu į ligonines  ir intensyviosios terapijos skyrius paguldytų pacientų rodikliai, lyginant su praėjusia savaitę, nekito. Daugelyje ES / EEE šalių tikslinių grupių skiepijimas antrąja sustiprinamąja doze išlieka žemas.

•  Bendras COVID-19 ligos registruojamų atvejų skaičius 65 metų ir vyresnių žmonių grupėje ES /EEE, lyginant su praėjusia savaite, sumažėjo 2 proc. ir sudaro 55 proc. pandemijos metu registruoto aukščiausios lygio. Padidėjęs rodiklis šioje amžiaus grupėje 1–5 savaičių laikotarpiu stebimas 5-iose iš 30-ies duomenis pateikusių šalių. Didesnis atvejų skaičius visose amžiaus grupėse registruotas 4-iose šalyse.

• Bendras ligoninių ir intensyviosios terapijos skyrių užimtumo bei į intensyviosios terapijos skyrius paguldomų pacientų lygis ES / EEE šalyse nekito, tačiau naujų į ligonines paguldytų pacientų skaičius lyginant su praėjusia savaite,  buvo mažesnis. Skirtingose šalyse šis rodiklis skiriasi, nes 6-iose iš 26-ių duomenis pateikusių šalių bent vienas iš šių rodiklių buvo didesnis. Bendras mirštamumo nuo COVID-19 ligos atvejų lygis ES / EEE išliko žemas, lyginant su praėjusia savaite, šis rodiklis sumažėjo 13 proc., nors 5-iose šalyse 1-3 savaičių laikotarpių stebima augimo tendencija.

•  Pirmąja sustiprinančiąja doze paskiepyta 65,0 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 11,2–86,7 proc.); 84,4 proc. 60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 13,3–100,0 proc.) ; ir 53,9 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 9,2–72,0 proc.). Antrąja sustiprinamąja doze paskiepyta 9,2 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 0,1–33,1 proc.); 19,3 proc.   60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 0,3–70,0 proc.); ir 7,6 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 0,1–26,5 proc.)

• 13-oje šalių, kuriose 40-41 šių metų savaitėmis (2022 m. spalio 3-16 d.) buvo užtikrinta tinkama sekoskaitos apimtis, susirūpinimą ar susidomėjimą keliantys koronaviruso variantai pasiskirstė taip:  BA.4/BA.5 - 97,6 proc. (64,4–100,0 proc. 13-oje šalių);   BA.2.75 – 1,3 proc. (0,1–11,4 proc. 10-yje šalių); ir  BA.2 - 0,3 proc. (0,1–2,0 proc. 243 registruoti atvejai 9-ose  šalyse).

• ECDC perklasifikavo Omicron varianto porūšį BQ.1 į „susidomėjimą keliantį variantą“ (VOI). Nors šis variantas neįtrauktas į šios savaitės ataskaitos duomenis, jis sudaro sparčiai didėjančią dalį tarp kitų ES / EEE registruojamų variantų.
 

•  2022 m. 43-osios savaitės pabaigoje (savaitė, kuri baigėsi spalio 30 d.) toliau stebima COVID-19 ligos ir mirties nuo jos atvejų mažėjimo ES / EEE lygiu tendencija. Bendras ligoninių ir intensyviosios terapijos skyrių užimtumo bei į intensyviosios terapijos skyrius paguldomų pacientų lygis ES / EEE šalyse, lyginant su praėjusia savaite, nekito. Skiepijimas antrąja stiprinamąja doze tikslinėse grupėse išlieka sąlyginai žemas. Svarbu ir toliau tęsti epidemiologinės situacijos stebėseną, ypač atsižvelgiant į didėjančią susidomėjimą keliančio varianto BQ.1 atvejų proporciją.

• Bendras registruotas COVID-19 ligos atvejų skaičius 65 metų ir vyresnių žmonių grupėje ir mirties atvejų skaičius sumažėjo 13 proc., lyginant su praėjusia savaite, bet 2-ose iš 22-jų šalių, pateikusių duomenis apie šį rodiklį, per pastarąsias vieną ar dvi savaites šis rodiklis padidėjo. Bendras atvejų skaičius visose amžiaus grupėse sumažėjo 23 proc., tačiau 2-ose iš 30-ties šalių pastaruoju metu stebimas atvejų padidėjimas.

• Bendras ligoninių ir intensyviosios terapijos skyrių užimtumo lygis ES/EEE šalyse , lyginant su praėjusia savaite, nekito, tačiau 7-iose iš 24-ių duomenis pateikusių šalių bent vienas iš šių rodiklių praėjusią savaitę buvo didesnis. Bendras mirštamumo nuo COVID-19 ligos atvejų lygis ES/EEE išliko žemas, lyginant su praėjusia savaite, ir sudarė 9 proc. pandemijos metu registruoto aukščiausios lygio.

•  Pirmąja stiprinamąja doze paskiepyta 65,0 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 11,2–86,7 proc.); 84,4 proc. 60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 13,3–100,0 proc.) ; ir 53,9 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 9,2–72,0 proc.). Antrąja stiprinamąja doze paskiepyta 9,2 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 0,1–33,1 proc.); 19,3 proc.   60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 0,3–70,0 proc.); ir 7,6 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 0,1–26,5 proc.)

• 10-yje šalių, kuriose 41-42 šių metų savaitėmis (2022 m. spalio 10-23 d.) buvo užtikrinta tinkama sekoskaitos apimtis, susirūpinimą ar susidomėjimą keliantys koronaviruso variantai pasiskirstė taip:  BA.4/BA.5 - 91,8 proc. (58,6–100,0 proc. 10-yje šalių);  BQ.1 -11,3 proc. (4,8-28,9 proc. 5-iose šalyse);  BA.2.75 – 1,6 proc. (0,2–18,4 proc. 8-iose šalyse); ir  BA.2 - 0,1 proc. (0,1–2,3 proc. 8-iose  šalyse).
 

•    2022 m. 44 savaitės pabaigoje (savaitė, pasibaigusi lapkričio 6 d.) stebima mažėjanti COVID-19 ligos atvejų ES / EEE lygmeniu tendencija, įskaitant 65 metų ir vyresnius žmones, bei  COVID-19 ligos sukelto mirtingumo tendencija. Bendras ligoninių ir intensyviosios terapijos skyrių užimtumo lygis ES / EEE šalyse, lyginant su praėjusia savaite, išliko toks pat ar buvo mažesnis. Skiepijimas antrąja stiprinamąja doze tikslinėse grupėse išlieka sąlyginai žemas. Svarbu ir toliau tęsti epidemiologinės situacijos stebėseną, ypač atsižvelgiant į didėjančią susidomėjimą keliančio varianto BQ.1 atvejų proporciją

•    Bendras registruotų COVID-19 ligos atvejų skaičius 65 metų ir vyresnių žmonių grupėje sumažėjo 23 proc., lyginant su praėjusia savaite, bet 3-ose iš 23-jų šalių, pateikusių duomenis apie šį rodiklį, per pastarąsias vieną ar dvi savaites šis rodiklis padidėjo. Bendras atvejų skaičius visose amžiaus grupėse sumažėjo 31 proc., tačiau 3-ose iš 30-ties duomenis pateikusių šalių pastaruoju metu stebimas atvejų padidėjimas.

•    Bendras ligoninių ir intensyviosios terapijos skyrių užimtumo lygis ES/EEE šalyse, lyginant su praėjusia savaite, išliko toks pat arba mažėjo, tačiau 3-jose iš 24-ių duomenis pateikusių šalių bent vienas iš šių rodiklių praėjusią savaitę buvo didesnis. Bendras mirštamumo nuo COVID-19 ligos atvejų lygis ES/EEE 44-ą savaitę toliau mažėjo ir sudarė 8 proc. pandemijos metu registruoto aukščiausios lygio.

•    Pirmąja stiprinamąja doze paskiepyta 65,0 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 11,2–86,7 proc.); 84,4 proc. 60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 13,3–100,0 proc.); ir 53,9 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 9,2–72,0 proc.). Antrąja stiprinamąja doze paskiepyta 9,2 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 0,1–33,1 proc.); 19,3 proc.   60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 0,3–70,0 proc.); ir 7,6 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 0,1–26,5 proc.)

•    9-iose iš šalių, kuriose 42-43 šių metų savaitėmis (2022 m. spalio 17-30 d.) buvo užtikrinta tinkama sekoskaitos apimtis, susirūpinimą ar susidomėjimą keliantys koronaviruso variantai pasiskirstė taip:   BA.5 – 79,5 proc. (56,2–98,4 proc. 9-iose šalyse);  BQ.1 -18,1 proc. (8,5–36,8 proc. 5-iose šalyse); BA.4 - 2,6 proc. (0,8–4,4 proc. 9-iose šalyse); BA.2.75 – 1,9 proc. (0,5–4,3 proc. 7-iose šalyse); ir  BA.2 - 0,5 proc. (0,2–2,8 proc.,  262 registruoti atvejai 8-iose  šalyse).
 

2022 m. 45-os savaitės pabaigoje (savaitė, pasibaigusi lapkričio 13 d.) stebima mažėjanti COVID-19 ligos atvejų ES / EEE lygmeniu tendencija, įskaitant 65 metų ir vyresnius žmones, bei  COVID-19 ligos sukelto mirtingumo tendencija. Bendras ligoninių ir intensyviosios terapijos skyrių užimtumo lygis ES / EEE šalyse, lyginant su praėjusia savaite, išliko toks pat ar buvo mažesnis. Daugumoje šalių skiepijimas antrąja stiprinamąja doze tikslinėse grupėse išlieka sąlyginai žemas. Svarbu ir toliau tęsti epidemiologinės situacijos stebėseną, ypač atsižvelgiant į didėjančią susidomėjimą keliančio varianto BQ.1 atvejų proporciją.

•    Bendras ES / EEE šalyse registruotų COVID-19 ligos atvejų skaičius 65 metų ir vyresnių žmonių grupėje sumažėjo 23 proc., lyginant su praėjusia savaite. Tik vienoje iš 23-jų šalių, pateikusių duomenis apie šį rodiklį, per pastarąsias dvi savaites šis rodiklis padidėjo. Bendras atvejų skaičius visose amžiaus grupėse sumažėjo 21 proc., ir tik vienoje iš 30-ties duomenis pateikusių šalių pastaruoju metu stebimas atvejų padidėjimas.

•    Bendras ligoninių ir intensyviosios terapijos skyrių užimtumo lygis ES/EEE šalyse, lyginant su praėjusia savaite, išliko toks pat (ligoninių užimtumas ir priėmimas į intensyvios terapijos skyrius) arba mažėjo (hospitalizavimas ir intensyviosios terapijos skyrių užimtumas), tačiau 3-jose iš 24-ių duomenis pateikusių šalių bent vienas iš šių rodiklių praėjusią savaitę buvo didesnis. Bendras mirštamumo nuo COVID-19 ligos atvejų lygis ES/EEE pastarąsias dvi savaites toliau mažėjo ir sudarė 7 proc. pandemijos metu registruoto aukščiausios lygio.

•    Pirmąja stiprinamąja doze paskiepyta 65,5 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 11,2–86,8 proc.); 84,5 proc. 60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 13,3–100,0 proc.); ir 54,5 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 9,2–75,6 proc.). Antrąja stiprinamąja doze paskiepyta 13,5 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 0,1–40,3 proc.); 28,6 proc.   60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 0,3–81,9 proc.); ir 11,0 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 0,1–32,3 proc.)

•    10-yje iš šalių, kuriose 43–44 šių metų savaitėmis (2022 m. spalio 24 d.–lapkričio 6 d.) buvo užtikrinta tinkama sekoskaitos apimtis, susirūpinimą ar susidomėjimą keliantys koronaviruso variantai pasiskirstė taip:   BA.5 – 70,3 proc. (49,3–98,2 proc. 10-yje šalių);  BQ.1 – 23,3 proc. (9,9–42,7 proc. 7-iose šalyse); BA.2.75 – 3,0 proc. (0,6–15,1 proc. 9-iose šalyse); BA.4 – 2,2 proc. (0,4–4,5 proc. 10-yje šalių); ir  BA.2 - 0,6 proc. (0,2–3,9 proc.,  227 registruoti atvejai 9-iose  šalyse).
 

•    2022 m. 46-osios savaitės pabaigoje (savaitė, pasibaigusi lapkričio 20 d.) 65 metų ir vyresnių žmonių amžiaus grupėje ES/EEE lygmeniu ir toliau stebima mažėjanti COVID-19 ligos atvejų tendencija. Palyginti su ankstesne savaite, COVID-19 ligos atvejų sumažėjo 13 proc. Bendras COVID-19 ligos atvejų ir mirčių skaičius visose amžiaus grupėse ES / EEE lygmeniu taip pat toliau mažėjo  ir sudarė atitinkamai 6 ir 7 proc. pandemijos metu registruoto aukščiausios lygio.  Pacientų, priimtų į ligonines intensyvios terapijos skyrius, skaičius buvo mažesnis, nors ligoninių užimtumas išliko toks pat. Svarbu ir toliau tęsti epidemiologinės situacijos stebėseną, ypač atsižvelgiant į didėjančią susidomėjimą keliančio varianto BQ.1 atvejų proporciją.

•    Bendras ES / EEE šalyse registruotų COVID-19 ligos atvejų skaičius 65 metų ir vyresnių žmonių grupėje nepadidėjo nė vienoje iš 25-ių duomenis apie šį rodiklį pateikusių šalių. Bendras atvejų skaičius visose amžiaus grupėse per praėjusią savaitę padidėjo 3-ose šalyse, nors bendras rodiklis šiose 3-ose šalyse nesiekė 10 proc. pandemijos metu registruoto aukščiausios lygio.

•    Bendras ligoninių ir intensyviosios terapijos skyrių užimtumo lygis ES/EEE šalyse toliau mažėjo ir siekė atitinkamai 19 proc. ir 33 proc. Tačiau 6-ose šalyse registruotas didesnis priimtų pacientų arba į ligonines, arba į intensyvios terapijos skyrius skaičius, lyginant su ankstesne savaite. Ligoninių ir intensyviosios terapijos skyrių užimtumas ES/EEE lygmeniu, lyginant su ankstesne savaite, išliko nepakitęs, tačiau 2-ose šalyse šis rodiklis kiek šoktelėjo. Bendras mirštamumo nuo COVID-19 ligos atvejų lygis ES/EEE ir toliau mažėjo; nė vienoje iš šalių neregistruotas didesnis nei ankstesnę savaitę rodiklis.

•    Pirmąja stiprinamąja doze paskiepyta 65,5 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 11,2–86,8 proc.); 84,5 proc. 60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 13,3–100,0 proc.); ir 54,5 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 9,2–75,6 proc.). Antrąja stiprinamąja doze paskiepyta 13,5 proc. 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų (svyravimas tarp šalių: 0,1–40,3 proc.); 28,6 proc.   60 metų ir vyresnių asmenų (svyravimas tarp šalių: 0,3–81,9 proc.); ir 11,0 proc. visų gyventojų (svyravimas tarp šalių: 0,1–32,3 proc.)

•   10-yje iš šalių, kuriose 44–45  šių metų savaitėmis (2022 m. spalio 31 d.–lapkričio 13 d.) buvo užtikrinta tinkama sekoskaitos apimtis, susirūpinimą ar susidomėjimą keliantys koronaviruso variantai pasiskirstė taip:   BA.5 – 61,2 proc. (45,8–98,7 proc. 10-yje šalių);  BQ.1 – 30,8 proc. (13,4–47,6  proc. 7-iose šalyse); BA.2.75 – 2,5 proc. (0,5–18,6 proc. 9-iose šalyse); BA.4 – 2,0 proc. (0,3–3,7 proc. 10-yje šalių); ir  BA.2 - 0,8 proc. (0,1–4,3  proc.,  308 registruoti atvejai 10-yje  šalyse).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-01