DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 

 

                                  Prieš atvykstant į Lietuvą, privaloma užpildytą anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte.


Pasienio darbuotojai ir kasdien ar tik darbo dienomis kertantys Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės sieną asmenys (vykstantys darbo reikalais, mokiniai, studentai ir stažuotojai) užpildyti anketą privalo ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, jeigu tarp šalių keliaujama ne vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais.

Asmenys, grįžę iš užsienio, iš oro uosto, jūrų uosto ar kitos sausumos atvykimo į šalį vietos į izoliavimo vietą turi vykti nuosavu (nuomotu) transportu arba paprašyti, kad parvežtų giminės ar artimieji. Reikia vengti naudotis viešuoju transportu. Jeigu tenka naudotis viešuoju transportu ar sąlytį turėjusį asmenį, grįžusį iš užsienio, veža kitas asmuo, būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir išlaikyti 1–2 metro atstumą nuo kitų žmonių.

PAKEISTI izoliavimosi vietą galima tik pateikus prašymą NVSC interneto svetainėje ČIA ir gavus leidimą.

Asmenys, grįžę iš paveiktų šalių, gali palikti izoliavimo vietą dėvėdami nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę) be NVSC leidimo ar pranešimo šiais atvejais:

1. kai būtina organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse;

2. nuvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar mobilųjį punktą tepinėlio iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;

3. asmenys, atvykę į Lietuvos Respubliką teisiniais (civilinė metrikacija, notaras ir pan.) ar studijų reikalais, gali nuvykti į studijų ar teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;

4. dalyvauti savo vestuvėse;

5. aukšto meistriškumo sportininkai, aukšto meistriškumo sporto specialistai, aukšto meistriškumo sporto instruktoriai, sporto medicinos personalas, gali nuvykti į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;

6. nuvežti savimi negalintį pasirūpinti asmenį į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;

7. nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu arba būtiniems reikalams jose tvarkyti;

8. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečius ir šiose valstybėse teisėtai gyvenančius asmenis, užsieniečius teisėtai gyvenančius Lietuvos Respublikoje, užsieniečius teisėtai gyvenančius valstybėse, kurios įtrauktos į ES lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, kai jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu, gali nuvykti į darbo ar verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą;
 

Būtina pranešti NVSC užpildant šį pranešimą, jeigu:

užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, taip pat asmenys, kuriems būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais, nori išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie gyvena, dirba ar kurioje bus teikiama sveikatos priežiūros paslauga, nepraėjus izoliavimo laikotarpiui.

Asmenys, grįžę iš šalių, iš kurių grįžus taikomos sustiprintos kontrolės priemonės,  norėdami:

  • palikti izoliacijos vietą dėl tam tikrų nustatytų priežasčių privalo informuoti NVSC.
  • išvykti iš Lietuvos nepraėjus izoliacijos laikotarpiui į šalį, kurioje gyvenama ar dirbama, privalo pranešti NVSC prieš 24 val. iki išvykimo užpildydami šią elektroninę formą.

 

 


 

 

 

 

Reikia kreiptis į savivaldybės administraciją. Rekomenduojama ne vėliau kaip prieš 24 val. iki atvykimo.

Jeigu izoliavimosi laikotarpiu neturite galimybės dirbti nuotoliniu būdu, galite gauti nedarbingumo pažymėjimą. Kad Jums reikia nedarbingumo pažymėjimo, pažymėkite keliautojo anketoje, kurią pildote prieš grįžtant iš užsienio. Jūsų šeimos gydytojui bus išsiųsta Pažyma. Jei NVSC pažyma dar nepasiekė Jūsų gydymo įstaigos, kreipkitės į NVSC tel. numeriu (8 5) 264 9676.

 

 

Asmenys, grįžę iš užsienio valstybės, gali gyventi tame pačiame name / bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve. Taip pat būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimus. Izoliavimo taisykles rasite ČIA. Šeimos nariai izoliuotis neturi.

Sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs / atvykęs iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu):

·        turi būti izoliuotas atskirame bute / name, gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte / atskirame izoliuotame kambaryje su atskiru sanitariniu mazgu;

·        tose pačiose patalpose gali izoliuotis kartu iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), grįžę / atvykę asmenys;

·        kartu su izoliuotu asmeniu negali gyventi kartu nekeliavę šeimos nariai ar kiti asmenys. Jeigu izoliuojamasi kartu su nekeliavusiais asmenimis, kartu gyvenantys asmenys turi izoliuotis tam pačiam laikotarpiui kaip ir iš šalies, iš kurios atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), grįžę / atvykę asmenys. Kartu gyvenantiems nekeliavusiems asmenims tokiu atveju nedarbingumo pažymėjimas nėra išduodamas ir išmoka nėra skiriama;

·        izoliacijos laikotarpiu negalima fiziškai susitikti su kitais asmenimis, išskyrus nurodytais atvejais, kai gaunamas NVSC leidimas.

 

Įmonės ar įstaigos darbuotojui diagnozavus COVID-19 ligą, NVSC specialistai susisiekia su administracijos atstovais ir prašo pateikti sąlytį turėjusių darbuotojų kontaktinę informaciją  (jų vardus, pavardes, telefono numerius). Duomenys reikalingi specialistams, kad galėtų informuoti šiuos asmenis, nustatyti, kokios rizikos sąlytį asmuo galėjo turėti su užsikrėtusiuoju ir suteikti rekomendacijas, kaip šiems asmenims reikia elgtis toliau.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, specialistų vertinimu turėję didelės rizikos sąlytį su užsikrėtusiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), turi būti izoliuoti.
Be to, NVSC specialistai nurodo valyti ir dezinfekuoti aplinką naudojant 0,1 proc. natrio hipochloritą (skiedimas 1:100, jei naudojamas buitinis baliklis, kurio pradinė koncentracija dažniausiai 5 proc.) po valymo neutraliu plovikliu. Paviršius, kuriuos gali sugadinti natrio hipochloritas, reikia valyti 70 proc. koncentracijos etanoliu, prieš tai paviršius nuvalius neutraliu plovikliu.

Valant patalpas, galimai užkrėstas koronavirusais, siūloma naudoti šias asmens apsaugos priemones: daleles filtruojančius FFP2 arba FFP3 respiratorius; akinius arba veido skydelius; vienkartinius ilgarankovius skysčiams nepralaidžius chalatus ir buitines pirštines.

Vienkartinės asmens apsaugos priemonės, kurias naudojo patalpas valęs asmuo, po naudojimo išmetamos kaip užterštos atliekos, daugkartinio naudojimo priemonės turi būti nukenksminamos (dezinfekuojamos) naudojant turimus produktus (pvz., 0,1 proc. natrio hipochloritą arba 70 proc. koncentracijos etanolį). Kai naudojami kiti cheminiai produktai, reikia vadovautis gamintojo rekomendacijomis (tinkamas paruošimas, naudojimas).

Kruopščiai turi būti valomi dažnai liečiami paviršiai, langų, tualeto ir vonios kambario paviršiai. Visus tekstilės gaminius (pvz., patalynę, užuolaidas ir kt.) rekomenduojama skalbti skalbikliu 90 °C temperatūroje. Jei dėl audinių ypatybių negalima naudoti karšto vandens, skalbiant tekstilę reikia naudoti specialias chemines medžiagas (pvz., baliklį arba natrio hipochlorito turinčius produktus, skirtus tekstilės gaminiams).

Su koronaviruso infekcija ir šalyje galiojančia ekstremaliąja padėtimi susijusiais klausimais gyventojai ir ūkio subjektai konsultuojami telefono numeriu (8 5) 264 9676 kasdien (I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45; savaitgaliais – 8:00–17:00).

Asmuo, atvykęs / grįžęs iš užsienio valstybės, išskyrus asmenis grįžusius / atvykusius iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), gali išeiti pasivaikščioti į lauką nutolsdami ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir dėvėdami nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimo vietą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-15