TESTAVIMO IŠIMTYS

 
Išimtis dėl tyrimo atlikimo nustato Sveikatos apsaugos ministro 2020-06-15 įsakymas Nr. V-1463

IŠIMTYS DĖL TYRIMŲ (galioja nuo kovo 7 d.)

IŠIMTYS DĖL TYRIMŲ (galioja nuo kovo 7 d.)

Atvykstant į Lietuvą reikalavimas dėl testo nėra taikomas

 • asmenims, grįžtantiems ar atvykstantiems iš Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių (ES, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos), Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės);
 • ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams;
 • tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims;
 • turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo  ar antigeno testo, įtraukto į Europos Sąjungos bendrą greitųjų antigenų tyrimų sąrašą (angl. A common list of COVID-19 rapid antigen tests), rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo/atvykimo į Lietuvos Respubliką (serologinių antikūnų tyrimų rezultatas nepripažįstamas).
 • asmenims, turintiems gydymo įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad:

> asmens skiepijimas viena iš nurodytų COVID-19 vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“,  „Vaxzevria“, „Covishield“ ar „Nuvaxovid“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jeigu po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų, bet ne daugiau kaip 270 dienų (270 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų),  ir asmuo buvo paskiepytas:

  • antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
  • viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
  • viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.

> asmuo yra paskiepytas sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“,  „COVID-19 Vaccine Janssen“,  „Vaxzevria“, „Covishield“ ar „Nuvaxovid“ vakcinos doze;

 • vaikams iki 16 m.;
 • oficialių delegacijų nariams;
 • užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, kai dėl jų atvykimo tarpininkauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, ir   užsieniečiams, vykstantiems tranzitiniais traukiniais  iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal,  kurie turi teisę išlipti iš tranzitinio traukinio Lietuvos Respublikoje (t. y. asmenys, nurodyti LRV nutarimo Nr. 152 2.3.1, 2.3.4, 2.3.8–2.3.11, 2.3.15–2.3.16 ir 2.3.18 papunkčiuose). Asmenų tranzitas geležinkeliu vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis. Tokie asmenys privalo per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą.

 

 

 

SAM Spaudos tarnyba

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-06