KOKIAIS ATVEJAIS GALIMA PALIKTI IZOLIAVIMOSI VIETĄ

Norint palikti izoliavimosi vietą, atsiradus Sveikatos apsaugos ministro įsakyme numatytoms aplinkybėms, nereikia gauti NVSC leidimo, taip pat nereikia apie tai pranešti NVSC.

Sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę) šiais atvejais:

1. kai būtina organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse;

2. nuvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;

3. asmenys, atvykę į Lietuvos Respubliką teisiniais (civilinė metrikacija, notaras ir pan.) ar studijų reikalais, gali nuvykti į studijų ar teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;

4. dalyvauti savo vestuvėse;

5. aukšto meistriškumo sportininkai, aukšto meistriškumo sporto specialistai, aukšto meistriškumo sporto instruktoriai, sporto medicinos personalas, gali nuvykti į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;

6. užsieniečiai, atvykstantys į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gali nuvykti į teisiniams reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą;

7. nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu arba būtiniems reikalams jose tvarkyti;

8. užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, taip pat asmenys, kuriems būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais, gali išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie gyvena, dirba ar kurioje bus teikiama sveikatos priežiūros paslauga, nepraėjus 10 dienų izoliavimo laikotarpiui.

Asmenys, grįžę iš šalių, kuriose nustatytas naujų viruso mutacijų plitimas, norėdami palikti izoliacijos vietą dėl tam tikrų nustatytų priežasčių privalo gauti NVSC leidimą, norėdami išvykti iš Lietuvos nepraėjus izoliacijos laikotarpiui į šalį, kurioje gyvena ar dirba, privalo pranešti NVSC prieš 24 val. iki išvykimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-27