Prašymas sutrumpinti izoliacijos terminą

DĖMESIO! Šią savaitę asmenys, kuriems privalomoji izoliacija paskirta iki sausio 17 d. (t. y. iki sausio 16 d. imtinai), sutrumpinti izoliacijos laikotarpį galės užpildę šį elektroninį prašymą, neatlikę PGR tyrimo.

Izoliacijos laikotarpis gali būti sutrumpintas:

 • sąlytį su sergančiuoju turėjusiems asmenims (nepaskiepytiems, nepersirgusiems) ne anksčiau kaip 7-ą izoliavimo dieną pateikus šį prašymą;
 • grįžusiems / atvykusiems iš užsienio (išskyrus sąlytį turėjusius asmenis, grįžusius / atvykusius iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu) ne anksčiau, kaip 7-ą izoliavimo dieną pateikus šį prašymą.
 • grįžusiems iš užsienio paskiepytiems asmenims, suėjus 14 dienų po vakcinos dozės suleidimo, kai asmuo buvo paskiepytas:
  - antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
  - viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
  - bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
 • serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas. Antigeno testas šiuo atveju taip pat netinkamas;
 • vaikams nuo 12 iki 16 metų, atvykusiems iš raudonai ar pilkai zonai priskiriamų šalių, gavus neigiamą tyrimo rezultatą (tinka ir antigeno testas).
 • Pateikus šią formą, atsakymas apie sutrumpintą izoliacijos terminą išsiunčiamas el. paštu. Dėmesio, jeigu negaunate el. laiško iš NVSC, pasitikrinkite savo el. pašto aplankus "Šiukšlės" (Trash") arba "Brukalas" ("Spam").


  Informacija apie asmens duomenų tvarkymą skelbiama Nacionalinio visuomenės sveikatos centro interneto svetainės skyriuje „Informacija apie Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre tvarkomus asmens duomenis“.
  Informaciją apie duomenų subjekto teisių įgyvendinimą galite rasti skyriuje „Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas“.
 • *

  Vardas, pavardė

  0
 • *

  Nurodykite, dėl ko Jums taikoma izoliacija:

  a) turėjau sąlytį su COVID-19 sergančiu asmeniu

  b) grįžau iš užsienio valstybės

  1
 • *

  Ar priklausote kuriai nors iš šių asmenų grupių:  asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai; palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančių įstaigų, socialinės globos įstaigų, laisvės atėmimo įstaigų gyventojai ir darbuotojai; asmenys, kuriems yra imunosupresija?

  Taip

  Ne

  2
 • *

  Telefono numeris

  3
 • *

  El. pašto adresas

  4
 • *

  Nurodykite apskritį, kurioje izoliuojatės

  5
 • *

  Izoliacijos taikymo pradžia

  6
 • *

  Tyrimo / skiepo atlikimo data

  7
 • *

  Tyrimo rezultatą / skiepijimo faktą patvirtinantis dokumentas

  jpg png gif pdf

  Įkelti(20)
  8
 • 9
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-20