header image

Maloniai prašome užduodant klausimą be kitų raudonu ženkleliu pažymėtų privalomų laukų, pasirinkti ir lauką "KLAUSIMO TEMA", kuriame prašytume nurodyti, kuriam departamentui adresuojate savo klausimą.

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
  • 1.

   Ar man/mano įmonei reikalingas leidimas-higienos pasas?

   Leidimas-higienos pasas yra dokumentas, liudijantis, kad ūkinė komercinė veikla atitinka visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme yra nustatytas sąrašas veiklos rūšių, kuriomis verčiantis būtinas leidimas-higienos pasas. Šis dokumentas Jums reikalingas, jei ketinate verstis viena iš šio sąrašo veiklos rūšių: 

   1) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);

   2) ligoninių veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);

   3) kita asmens sveikatos priežiūros veikla, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro;

   31) papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veikla;

   4) ugdymo veikla: ikimokyklinio ugdymo veikla, bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla, vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla, profesinių mokyklų ugdymo veikla, aukštųjų mokyklų ugdymo veikla;

   5) stacionarių socialinių paslaugų įstaigų veikla;

   6) apgyvendinimo paslaugų veikla (viešbučių, motelių, svečių namų, kurortų sanatorijų, kurortų reabilitacijos centrų, kempingų, turizmo centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės namų veikla);

   7) grožio paslaugų veikla (plaukų priežiūros paslaugos, veido priežiūros paslaugos, kūno priežiūros paslaugos, nagų priežiūros paslaugos, tatuiravimo paslaugos, ilgalaikio makiažo paslaugos, papuošalų vėrimo paslaugos);

   8) soliariumų paslaugų veikla;

   9) sporto klubų paslaugų veikla;

   10) pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla;

   11) skalbyklų paslaugų veikla;

   12) kosmetikos gaminių gamyba;

   13) žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veikla, kremavimo veikla, balzamavimo veikla;

   14) stacionarių triukšmo šaltinių veikla triukšmo prevencijos zonose;

   15) sveikatingumo paslaugų, kurias teikiant naudojami papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktai, gyvūnai ir kiti gyvi organizmai ir kurios nelicencijuojamos pagal Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą, veikla.

    

   Atnaujinta: 2022 06 08

  • 2. Kaip gauti leidimą-higienos pasą?

   Leidimo-higienos paso išdavimo paslaugos aprašas

   Paraišką leidimui-higienos pasui gauti galima pateikti per elektroninių valdžios vartų portalą epaslaugos.lt  

   Atnaujinta: 2021 08 30

  • 3.

   Kas yra valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė?

   Valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė – įgaliotų valstybės institucijų ir pareigūnų atliekami veiksmai ūkinės komercinės veiklos atitikties visuomenės sveikatos saugos norminių teisės aktų reikalavimams įvertinti bei administracinėms poveikio priemonėms taikyti. 

   Jeigu jūs užsiimate viena iš šių ūkinės komercinės veiklos rūšių, kurią vykdant privalomas leidimas-higienos pasas: 

   1) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);

   2) ligoninių veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);

   3) kita asmens sveikatos priežiūros veikla, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro;

   31) papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veikla;

   4) ugdymo veikla: ikimokyklinio ugdymo veikla, bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla, vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla, profesinių mokyklų ugdymo veikla, aukštųjų mokyklų ugdymo veikla;

   5) stacionarių socialinių paslaugų įstaigų veikla;

   6) apgyvendinimo paslaugų veikla (viešbučių, motelių, svečių namų, kurortų sanatorijų, kurortų reabilitacijos centrų, kempingų, turizmo centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės namų veikla);

   7) grožio paslaugų veikla (plaukų priežiūros paslaugos, veido priežiūros paslaugos, kūno priežiūros paslaugos, nagų priežiūros paslaugos, tatuiravimo paslaugos, ilgalaikio makiažo paslaugos, papuošalų vėrimo paslaugos);

   8) soliariumų paslaugų veikla;

   9) sporto klubų paslaugų veikla;

   10) pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla;

   11) skalbyklų paslaugų veikla;

   12) kosmetikos gaminių gamyba;

   13) žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veikla, kremavimo veikla, balzamavimo veikla;

   14) stacionarių triukšmo šaltinių veikla triukšmo prevencijos zonose;

   15) sveikatingumo paslaugų, kurias teikiant naudojami papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktai, gyvūnai ir kiti gyvi organizmai ir kurios nelicencijuojamos pagal Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą, veikla,

   Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentai periodiškai arba operatyviai atliks valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės patikrinimus.

   Valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės tikslas – nustatyti, ar objektai laikosi visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti priemones, mažinančias galimų pažeidimų skaičių ir grėsmę visuomenės sveikatai, teikti metodinę pagalbą objektams, juos konsultuoti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais.

    

   Daugiau naudingos informacijos apie ūkio subjektų priežiūrą rasite mūsų interneto svetainės skiltyje "Ūkio subjektų priežiūra"

    Atsisiųsti  lankstinuką „Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos“ 

   Atnaujinta: 2022 03 04

  • 4. Kaip dažnai mano vykdoma veikla bus tikrinama?

   Valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė atliekama periodiškai bei operatyviai (gavus vartotojų skundų ar kitų įstaigų pranešimus).

   Periodinių (planinių) ir  operatyviųjų (neplaninių) patikrinimų atlikimo tvarka.  


   Pasitikrinti, ar Jūsų įmonėje šiemet planuojama atlikti periodinę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, galite susipažinę su aktualiu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės planu. 

    

   Daugiau naudingos informacijos apie visuomenės sveikatos saugos kontrolę galite rasti skiltyje "Ūkio subjektų priežiūra". 

   Atnaujinta: 2021 08 30

  • 5. Kokie reikalavimai keliami norint tiekti Lietuvos Respublikos rinkai kosmetikos gaminius?

   Apie reikalavimus kosmetikos gaminiams informacija pateikta interneto svetainės skiltyje "Kosmetikos gaminių notifikavimas"  

   Atnaujinta: 2021 08 30

  • 6. Kokie reikalavimai keliami norint tiekti Lietuvos Respublikos rinkai biocidinius produktus?

   Rinkai tiekiami biocidiniai produktai turi būti autorizuoti.

   Norėdami sužinoti apie biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimą, spauskite čia  

   Išsamesnę informaciją apie reikalavimus biocidinių produktų tiekimui rinkai bei jų naudojimui galite rasti Biocidinių produktų pagalbos tarnybos puslapyje  

   Biocidinių produktų duomenų bazė 

   Atnaujinta: 2021 08 30

  • 7.

   Kaip elgtis sudaužius termometrą ar išsiliejus gyvsidabriui

   Gyvsidabris – toksiškas metalas, kurio garai gali sukelti ūmų arba lėtinį apsinuodijimą. Gyvsidabrio garai į žmogaus organizmą patenka per kvėpavimo takus, virškinamąjį traktą, odą ir gleivines.

   Ko niekada nedaryti, išsiliejus gyvsidabriui

   • Niekada surinkto gyvsidabrio nemeskite į ugnį - aukštoje temperatūroje susidaro gyvybei pavojingos gyvsidabrio garų koncentracijos.

   • Niekada nenaudokite dulkių siurblio susiurbti gyvsidabrį - šiluma padidins jo garavimą.

   • Niekada nenaudokite šluotos gyvsidabriui surinkti - taip jį suskaidysite į mažus lašelius ir paskleisite dar plačiau.

   • Niekada nepilkite gyvsidabrio į kanalizaciją - jis gali pateikti į paviršinius vandenis ir kauptis žuvyse.

   • Niekada neskalbkite užterštų drabužių, daiktų automatinėje skalbimo mašinoje, nes gyvsidabris negrįžtamai užterš skalbimo mašiną.

   Pirmieji žingsniai, sudaužius termometrą

   • Izoliuokite patalpą: išveskite pašalinius asmenis iš patalpos, neleiskite niekam po ją vaikščioti, uždarykite visas duris į kitas namo (buto) patalpas. Patalpoje, kur išsipylė gyvsidabris atidarykite langus.

   • Įsitikinkite, kad patalpoje nėra vaikų, gyvūnų. Neleiskite vaikams padėti jums valyti išsiliejimą.

   • Įvertinkite, ar visas išsiliejęs gyvsidabris yra lengvai pasiekiamas. Gyvsidabrį galima lengvai surinkti patiems tik nuo paviršių, kuriuose nėra plyšių

   Skambinkite Bendrosios pagalbos centro telefonu 112, jei gyvsidabris išsiliejo ant kilimo, daiktų ar grindų su plyšiais, taip pat jei patys neturite priemonių kaip surinkti gyvsidabrį.

   Išsiliejusio gyvsidabrio surinkimas
   • Užsimaukite vienkartines pirštines iš latekso, gumos.
   • Atsargiai surinkite stiklo duženas (jei yra), sudėkite jas ant popierinio rankšluosčio, atsargiai suvyniokite ir įdėkite į plastikinį uždaromą (užspaudžiamą, užtraukiamą) maišelį ar užsukamą stiklinį indą su vandeniu.
   • Surinkite matomus gyvsidabrio rutuliukus. Naudokite mentelę, kuria braukdami iš periferijos centro link surinkite gyvsidabrį ant lipnaus paviršiaus (klijais patepto kartono ar kieto popieriaus). Papildomai galite naudoti guminę kriaušę ar akių lašų pipetę mažiems gyvsidabrio rutuliukams surinkti. Gyvsidabrio rutuliukai yra labai judrūs, ir ant lygaus paviršiaus gyvsidabris gali nuriedėti labai toli, todėl atidžiai apžiūrėkite visą kambarį.
   • Surinktą gyvsidabrį kartu su rinkimui naudotomis priemonėmis sudėkite į užsukamą stiklinį indą su vandeniu.
   • Surinktą gyvsidabrį ir stiklo duženas saugiai padėkite ir kvieskite Pavojingų atliekų surinkimo įmonę (internete padaryti nuorodą), kad išvežtų į pavojingų atliekų saugojimo aikštelę.

   Pavojingų atliekų surinkimo įmonės
   UAB „Grinda“, Eigulių g. 32, Vilnius, tel. (85) 215 20189, centrinė dispečerinė 1355 (visą parą), el.p. [email protected]

   Veiksmai surinkus gyvsidabrį
   • Visus paviršius ir grindis ant kurių išsiliejo gyvsidabris apdorokite 70 - 80 °C vandeniniu muilo-sodos tirpalu (1 litrui vandens reikės 52 g. sodos ir 45 g. muilo) arba parūgštintu kalio permanganato tirpalu. Taip pat tinka priemonės, turinčios chloro (chlorkalkės, geležies chloridas). Šių priemonių 1 m2 paviršiaus apdoroti reikia 0,4–1 g l vandens. Apdorotus paviršius po 2–6 valandų nuplaukite vandeniu.
   • Mažiausiai 24 val. vėdinkite patalpas, kuriose buvo išsiliejęs gyvsidabris.
   • Kreipkitės į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentą apskrityje dėl gyvenamųjų patalpų oro užterštumo gyvsidabrio garais laboratorinių tyrimų organizavimo ir saugos įvertinimo.
   • Kreipkitės į jūsų asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jei pajutote sveikatos sutrikimus.

   PASTABA. Neatidėliotina informacija gyventojams apsinuodijus visą parą yra teikiama Valstybinės vaistų kontrolės prie SAM  Apsinuodijimų informacijos biuro telefonu + 370 5 236 2052.

   Atnaujinta: 2022 05 19