Kurie darbuotojai privalo būti išklausę higienos įgūdžių kursus dėl medicininių atliekų tvarkymo?

Higienos įgūdžių kursus dėl medicininių atliekų tvarkymo privalo nbūti išklausę darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11